image

Marco van Lochem (mede-initiatiefnemer AiREAS wordt geïnterviewd door Studio040)

Vandaag werd door de media aandacht besteed aan de mijlpaal van AiREAS in de stad Eindhoven.  De ophanging van 30 Airboxes die het “onzichtbare zichtbaar” maken op gebied van luchtverontreiniging. Bekijk hier het nieuwsfilmpje.

Met deze gegevens kan onderzoek plaats vinden over de consequenties van vervuiling op de mens en bovenal de effecten van maatregelen die we samen kunnen nemen op onze omgeving en gezondheid.

Aanwezig bij de opnames waren:

* Marco van Lochem: mede initiatief nemer van AiREAS (project verantwoordelijk voor de Airbox ontwikkeling)
* Hans Verhoeven: milieu deskundige Gemeente Eindhoven.
* Mary Ann Schreurs: wethouder Eindhoven
* Yoka Louwman: communicatie medewerker Gemeente Eindhoven
* Hans Everstijn: wijkbewoner
* Peter van der Linden: wijkcorrespondent Eindhovens Dagblad
* Installatiebedrijf Zuit
* Rob : deskundige ECN
* Fotograaf Eindhovens Dagblad
* TV interviewster Studio 040
* Cameraman Studio 040
* Ondergetekende – Jean-Paul Close: mede initiatief nemer en grondlegger Sustainocratie (deze samenwerkingsvorm)

Wethouder Schreurs. Op de achtergrond de lantaarnpaal met de Airbox

Wethouder Schreurs. Op de achtergrond de lantaarnpaal met de Airbox

Er waren veel unieke dingen te melden. Studio 040 maakt er een nieuwsitem van en het Eindhovens Dagblad heeft een kolom gereserveerd voor morgen. Hier kan ik er wel wat meer over uitweiden.

Uniek is aan de Airbox installatie is:

* de samenwerking: “we doen samen wat we alleen niet voor elkaar kunnen krijgen”. In AiREAS werkt de overheid,  bedrijfsleven,  wetenschap en burgerbevolking samen.
* wat er gemeten wordt: Fijnstof deeltjes die kleiner zijn dan een virus en allerlei ongemakken veroorzaken, zoals aderverkalking, infecties en zelfs kanker.
* hoe er gemeten wordt: het meetnetwerk is met de hulp van de wetenschap samengesteld om tot de meest effectieve metingen te komen.
* de technologie: De meetapparatuur heeft de beste technologieën die in de wereld beschikbaar zijn, meet ultrafijnstof in real time.
* de kosten: 10% van wat het normaal zou kosten in de transactie economie
* snelheid: Binnen 2 jaar heeft de ideologische opstart, stip/stap, design, ontwikkeling,  financiering én installatie plaats gevonden.
* wat er gedaan wordt met de gegevens: de gegevens worden transparant gedeeld met de hele bevolking in de hoop dat het bijdraagt aan spontane ontwikkeling van initiatieven die bijdragen aan de gezonde stad. Het hele proces staat onder toezicht van toegepaste wetenschap.
* de burgerparticipatie: heel AiREAS is een burger initiatief en wordt uitgevoerd primair door burgers. Sommigen ervan hebben professionele functies die de verantwoordelijkheid verder uit kunnen vergroten via hun autoriteit of deskundigheid.
* het hoger doel: de gezonde stad als eerste van de wereld.
* maatschappij: de eerste stap voor een moderne maatschappij als waarden gedreven coöperatie (Sustainocratie).

En wat nog het aller belangrijkste is dat dit een proces voorzien is van continuïteit. De ophangen van de meetkastjes is een stap waar er vele op moeten volgen. Deze multidisciplinaire samenwerking is echt iets waar we allemaal trots op mogen te zijn.

Download hier de achterliggende gedachten vanuit een transformatie economisch perspectief: msgemeentesustainocratie-1-1

Hartelijke groet
Jean – Paul