Multidisciplinair overleg voor vervolg acties “gezonde stad” nu ILM is geïnstalleerd.

Bestuurlijk aanwezig:
Formele leden: Gemeente Eindhoven, provincie Noord Brabant (intentie lid), ECN, Imtech, universiteit van Amsterdam, Eric de Groot,
Betrokken aanwezig maar nog niet lid: Milieu Defensie, Burger platform Woensel, VE2RS, GroZ, STIR Academy, Doornakkers, GGD,
Afwezige leden met kennisgeving en input: IRAS ( universiteit van Utrecht), universiteit van Twente.
Afwezig: Philips

Hierbij het verslagje van de AiREAS bijeenkomst in het Stadhuis op 09.10.13 van 09 – 12.

Introductie Jean-Paul: Redeneren vanuit “de mens” binnen het spanningsveld tussen mens en systeem.

Status ILM (fase 1) – Marco: meetnetwerk functioneert. Hier een daar wat kleine haperingen. De stroom real time data informatie wordt nu getoetst door ECN op betrouwbaarheid. Binnen enkele weken kunnen we aan de slag met het vervolg, inclusief gevalideerde data.
Filmpje van Studio040:

PR Events:
*  12 November RAI – Vitale Wijk – SMART City http://www.innovatie-estafette.nl/Info-Bezoekers/Aanmelden-bezoeker/
* 13 November  – ROET (Eindhoven)

Nieuwe thema’s:
Dit was een voorstel ronde van thema’s die draagvlak willen krijgen als AiREAS groep. Met een “ja” ontstaat een AiREAS multidisciplinaire werkgroep die het verder uitwerkt tot een project en stappenplan met bijbehorende middelen allocatie en verwachtingen.

1. Hart en Vaat – gezondheid in de wijken voor en na de maatregelen
Voorstel: Erik de Groot
Besluit:  Ja, we gaan er als groep mee aan de slag

2. Luchtkwaliteit en agressie? – onderzoek naar verbanden
Voorstel: Nicolette Meeder (STIR Academy)
Besluit: Niet als groep maar wel verbinden met scholen programma TU/e

3.”Mijn wijk” – eigenaarschap wijkbewoners voor verantwoordelijkheid, ontmoetingsplek, samenwerking met VE2RS, GroZ, Platform van Sjoerd Slaaf, enz als inzet en voorbeeld.
Voorstel: Ben Nas (VE2RS)
Besluit: Ja, als groep. Verbinden met punt 1.

4. Communicatie App – living lab experiment van maken
Voorstel: Marco van Lochem (Imtech)
Besluit: Ja, als groep. Eerst de basis en daarna samen stappen om uit te breiden

5. Dynamisch verkeer – interactie met weggebruikers door relatie fijnstofmetingen en gezonde verkeersstroom
Voorstel: Marco van Lochem (Imtech)
Besluit: Ja, als groep

6. SGE gezondheid centrum – Strijp-S
Voorstel: SGE
Besluit: Geen besluit door afwezigheid indiener voorstel

7. Ondernemerscultuur – ruimte scheppen voor creativiteit van studenten, werklozen
Voorstel: Stad van Morgen, STIR Academy
Besluit: Geen. Niet aan toegekomen.

Centrale thema coordinatie en aanspreekpunt van de “ja”s:
* 1 en 3: Jean-Paul Close , Ben Nas en Eric de Groot, e.a.
* 4 en 5: Marco van Lochem,

Verder is genoemd:

* Uitvergroten van AiREAS via de leden. Nu initiatief in Breda. Contact met Utrecht, Rotterdam, Rio de Janeiro.
* Luchtkwaliteit petitie Milieu Defensie – Bernard Gerard
* Waterstof motoren, nieuwe mobiliteit voorbeelden – Toyota – Prins, enz – misschien voor volgende ronde van voorstellen
* Mogelijkheid om op vliegtuigplatform te meten Airport Eindhoven (Bernard Gerard)
* Transformatie Fonds: 2 € per wijkbewoner per jaar om eigenaarschap te organiseren.
* Volgende thema voorstel ronde? Eerst even kijken hoe ver we komen met de commitments vandaag. Niet te veel hooi op de vork maar wél blijven uitdagen. Als iemand alvast nieuwe voorstellen heeft dan kan men op basis van de ervaringen vandaag mij alvast informeren.
* Kastjes gaan benutten voor andere omgevingskwaliteit metingen (geluid, warmte, enz). Mogelijkheden zijn er maar dienen wel projectmatig aangepakt te worden.

Nogmaals hartelijk dank voor de positieve teamgeest van vandaag en de verbindende commitments. U hoort van ons de vervolg data.

Hartelijke groet,

Jean-Paul