Vandaag 24 april 2024 is het Noise Awareness Day. De Nederlandse stichting geluidhinder heeft in samenwerking met enkele partijen een app gemaakt “Klankbord.nu“. Met deze app kun je geluidmeten. De meetdata worden geplaatst op de website van Samen meten. Samen Meten – Dataportaal (rivm.nl) speciaal voor deze dag.

We kunnen direct zien wat het oplevert via de visualisaties. Situatie om 13:15