In opdracht van Milieudefensie worden grote, bekende organisaties, doorgelicht om de klimaatschade die ze veroorzaken zichtbaar te maken. Zo is Shell al in het stafbankje terecht gekomen. Ook KLM, Ahold en Unilever liggen onder de loep. Zo wordt pas zichtbaar hoe het komt dat onze wereldwijde problemen zijn ontstaan en zich verder ontwikkelen. De zin van integrale verantwoordelijkheid past kennelijk niet in de boardrooms van dit soort bedrijven die aangestuurd worden door aandeelhouders die uit zijn op persoonlijke winst. Helaas is dat een historische werkelijkheid waar veel van de schijn van ons huidige welzijn op is gebaseerd, zoals pensioenen, werkgelegenheid, bureaucratie, overheden, enz. Ik zeg “de schijn” want het geheel dat zichtbaar is wordt aan de achterkant in stand gehouden door stelselmatige vernietiging van de natuur om ons heen.  268 Miljard aan milieuschade wordt Unilever toebedeeld voor de periode 2016 – 2050. Unilever is in 1929 opgericht en wordt tegenwoordig gezien als een van meest invloedrijke machtsbolwerken ter wereld. Als we de milieuschade van vóór 2016 in moeten schatten dan komen we tot astronomische hoeveelheden. In het verleden was de professionele blindheid van algehele directies voor de impact op hun beleid op het milieu of de mensheid nog te verklaren. Ook nu nog worden studenten bedrijfskunde en economie afgeleverd vanuit de eenzijdige financiële winst filosofie in plaats van meervoudige waardecreatie. Maar nu niet meer. Nu ontwikkelt zich een werkelijkheid waarin deze vorm van georganiseerde en alles vernietigende zelfzucht als strafbaar wordt gekenmerkt. Het zal niet lang meer duren of de verantwoordelijke lieden zullen er ook persoonlijk voor worden afgerekend, wellicht met gevangenisstraffen. Een nieuw tijdperk kondigt zich aan en is al in ontwikkeling. 4 keer WIN ondernemen hoort daarbij, net als Sustainocratie en de AiREAS samenwerking om het logisch te maken voor alle deelnemers.