De analyse van het IZA (integraal zorg akkoord) over Zuidoost Brabant toont belangrijke aandachtspunten die als een negatieve spiraal in elkaar grijpen.

We kunnen die symptomatisch aan proberen te pakken maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Een gezonde leefomgeving is meer dan alleen de luchtkwaliteit. De maatschappelijke focus op financiële kansrijke segmenten haalt de aandacht weg van de prestatiedruk op de bevolking, de negatieve impact op de natuur en de algehele degeneratieve spiraal die decennia geleden is ontstaan. Deze vloeit weer voort uit het industriële tijdperk maar gaat in feite verder terug toen we maatschappelijke hiërarchieën zijn creëren met structurele afhankelijkheden van de bevolking. Aandacht besteden aan integraal positieve gezondheid en de impact van luchtvervuiling verlangt een vernieuwende kijk op het integraal functioneren van de maatschappij.