Over AiREAS

AiREAS is een initiatief van Jean-Paul Close en Marco van  Lochem. Zij hebben beiden veel ervaring in de technische sector en het  (internationale) zakenleven. Zij zijn ervan overtuigd dat een nieuwe  aanpak nodig is voor het bereiken van hun doel; een gezonde en schone leefomgeving. De initiatiefnemers hebben mensen om zich heen verzameld die bereid  zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Samen vormen ze AiREAS, een coöperatieve vereniging.

Dit betekent dat:

  • AiREAS geen traditionele projectleiding kent
  • Er niemand op de loonlijst staat
  • De deelnemers een ronde tafel vormen op basis van gelijkwaardigheid
  • Iedereen zijn bijdrage kan leveren en taken op zich kan nemen, in de omgeving waar hij/zij werkt

AiREAS is ontstaan uit de visie en werkwijze van stichting STIR (Stad van Morgen).

Formeel is AiREAS een coöperatieve vereniging waarin de vier pilaren van de maatschappij (burgers, overheid, bedrijven en wetenschap) op basis van gelijkwaardigheid samenwerken aan het co-creëren van een gezonde leefomgeving, met luchtkwaliteit en gezondheid als uitgangspunt.

AiREAS vormt regionale “Local AiREAS”. Een Local AiREAS betekent dat er een groep ontstaat die verantwoordelijkheid neemt voor een concreet project, volgens het stip-stap proces. Een Local AiREAS speelt zich af in een gebied, veelal een stad.

De eerste Local AiREAS is in 2011 gevormd in Eindhoven. Dit heeft meerdere concrete waarden opgeleverd die nu elders in de wereld benut kunnen worden:

  • bewijs dat sustainocratie als samenwerkingsvorm en transformatie economie werkt
  • een meetnetwerk voor ‘real time’ luchtkwaliteit monitoring.
  • de kennis om effectief multidisciplinair, resultaatgericht en waarden gedreven samen te werken.

Over Jean-Paul Close

Grondlegger van de ideologische Stad van Morgen (Stichting STIR) waarin de mens en natuurlijke menselijke kernwaarden centraal staan. Daaruit is de visie ontstaan dat we gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid dragen voor die kernwaarden en onze instellingen belangrijke instrumenten zijn in de handen van “de mens” om ze waar te maken en te behouden. Al clusterend verbinden mensen en instellingen zich rondom lokale complexe prioriteiten. Daardoor ontstond er draagvlak voor AiREAS in Eindhoven en Brabant op het hoogste niveau van bewustzijn gedreven co-creatie. Jean-Paul bewaakt het ideologische kader van AiREAS en de meerwaarde van co-creatie.

Over Marco van Lochem

Topman én ondernemer in de ICT wereld. Hij werd in 2009 lid van de Stad van Morgen uit behoefte om “wat terug te doen voor de mensheid”.  Marco was de eerste die op de uitnodiging tot co-creatie inging en zijn netwerk mobiliseerde tot samenwerking. Bedenker van de naam en logo AiREAS. Marco bewaakt de projecten, de financiële afhandeling van alle processen en mede ook de kwaliteit van de uitvoering.

Partners

Iedereen kan deelnemen aan de processen van AiREAS door antwoord te geven op de vraag: wat kan ik inbrengen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van onze gezondheid en een gezonde leefomgeving? AiREAS stelt gemakshalve “wat je zelf kunt doen aan gezondheid en gezonde lucht, dat doe je zelf. Wat te complex is, dat doen we samen”. Elk project dat zo spontaan tot stand komt op initiatief van een betrokken persoon of instelling ontwikkelt een eigen samenstelling van deelnemers. Partners zijn: verschillende overheden, GGD, TNO, RIVM, technologische bedrijven,  medici, wetenschappers, educatieve instellingen, actieve burgers, innovatieve bedrijven, nieuwe ondernemers, activisten, enz.

Deelnemen aan de AiREAS Coöperatie?

Wij werken onder andere samen met