Wat is het stip-stap proces?

Op tafel ligt altijd het hoger doel van AiREAS. Dit noemen wij de stip (het proces)

Aan tafel worden initiatieven geïntroduceerd die bijdragen aan de veranderende werkelijkheid (meerwaarde) op weg naar die stip. Dit noemen we de stap (het project)

Uit alle mogelijke stappen worden keuzes gemaakt op basis van:

  • te verwachten resultaat
  • middelen die nodig zijn om het waar te maken
  • beschikbare middelen

Als een stap is gekozen dan wordt het projectmatig uitgewerkt, verbinden zich de uitvoerders uit aanwezige partijen en worden verdere middelen gezocht en toegekend. Dezelfde partijen voeren het uit, meten de resultaten en borgen de ontwikkelingen in AiREAS voor regionale en bovenregionale uitvergroting.

Het stip-stap proces kan zo vaak gebeuren als men projectmatig aankan. Altijd werken de betrokken burger initiatieven, ondernemers, lokale overheden en onderwijs/wetenschap samen in coöperatief verband.

Het stip-stap proces van Sustainocratie

De stip
De stip is bekend: “gezond gebied met gezonde mensen basis van luchtkwaliteit en volksgezondheid”.

De stap
Door terug te werken van het hogere doel naar het hier en nu kunnen stappen worden bepaald om tot de stip te komen. Elke stap is een op zichzelf staand project dat complex genoeg is om vanuit de multidisciplinaire samenwerking aandacht te krijgen.

Een stap wordt door een of meerdere AiREAS leden voorgesteld op basis van de te verwachten resultaten. Gemeenschappelijk wordt bepaald welke stap(pen) de prioriteit krijgen voor uitwerking.

Daarna wordt de intentie uitgewerkt en kunnen er middelen bij worden gezocht door de leden. Als het project eenmaal compleet is dan kan tot uitvoering worden overgegaan. De uitvoering wordt door de partners gedaan of door aangewezen lokale partijen.

Evaluatie
Na afronding wordt gekeken of het aan de verwachtingen heeft voldaan. Die verwachtingen vertalen zich (in het geval van AiREAS) altijd naar meetbare vooruitgang op gebied van luchtkwaliteit of volksgezondheid.

Uitvergroting
Deze feedback is van belang voor het bepalen van de vervolgstappen maar ook om succes te herhalen elders.