We willen samen gezond leven, in een gezonde leefomgeving. Door samen met inwoners en instellingen kennis op te bouwen over gezondheid en gezonde lucht, draagt AiREAS bij aan een gezonde leefomgeving. Hoe minder we de natuur zelf vervuilen hoe beter het is voor onze eigen gezondheid en toekomst. Vanuit onze coöperatie dragen wij bij aan deze gemeenschappelijke bewustwording.

Waar staat AiREAS voor?

AiREAS staat letterlijk voor AIR (lucht) en AREAS (gebieden). Het is een burgerinitiatief dat als werkwijze heeft om samenwerking te bevorderen voor onze gezondheid en een gezonde leefomgeving.  Het is onderdeel van de Stad van Morgen visie waarin “de mens en onze duurzame vooruitgang” centraal staat, dit noemen we sustainocratie.

Sustainocratie geeft betekenis aan het bewustzijn dat zaken als gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid, zelfbewustzijn en wederkerigheid met de natuur kenmerkt als kernwaarden van het leven en dat deze boven politieke en economische belangen staan.

Werkwijze betekent de op kernwaarden (hoger doel) gebaseerde samenwerking tussen burgers, overheid, ondernemers en wetenschappers.

Luchtkwaliteit

Het belangrijkste uitgangspunt van AiREAS is luchtkwaliteit, een schone lucht betekent namelijk een schone stad

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit is van levensbelang. In steden over de hele wereld ondervinden de bewoners de effecten van luchtkwaliteit aan den lijve. Vervuiling is meestal onzichtbaar, maar  de gevolgen zijn op den duur overduidelijk: Vuile lucht is slecht voor onze gezondheid, en het wordt steeds duidelijker hoe groot deze schadelijke effecten zijn. Vooral over fijnstof en ultrafijnstof raakt de laatste jaren steeds meer bekend.

Gezondheid

Gezondheid is ook één van de belangrijkste uitgangspunten van AiREAS, want onze gezondheid is onlosmakelijk verbonden met luchtkwaliteit.

Gezondheid

Onze gezondheid blijkt onlosmakelijk verbonden met luchtkwaliteit. Effecten op de gezondheid kunnen al optreden kortdurende, hoge  concentraties luchtverontreiniging (smog). We zien een enorme toename aan gezondheidsklachten die worden gerelateerd aan luchtkwaliteit, zoals longkanker, astma en andere luchtwegziekten. AiREAS wil met dit initiatief het probleem bij de wortel aanpakken, zodat we kunnen bewegen naar een goede gezondheid, ook in de steden.

AiREAS Uitgelegd

Bekijk alle video’s over AiREAS in deze playlist:

AiREAS Tweets

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.