In December 2016 staat het Glazen Huis in Breda. Het doel van deze editie van 3FM Serious Request is om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor campagnes tegen longontsteking in de wereld. Zo’n 900.000 kinderen jonger dan 5 jaar sterven jaarlijks aan longontsteking. En vele miljoenen mensen gaan vroegtijdig dood door luchtvervuiling. Dit zegt het Rode Kruis hierover.

AiREAS werk samen met Avans Hogeschool door studenten te betrekken bij allerlei meet en gezonde lucht projecten in de stad. Dit zijn bewustwording en leertrajecten voor de internationale studenten van de studierichting Milieuwetenschappen. Het is tevens een mooie gelegenheid om ook samen tijdens Serious Request aandacht te vestigen op luchtverontreiniging en de manier waarop we hier met slimme keuzes en verstedelijkingprogramma’s aan kunnen werken. Daarom spreekt Jean-Paul Close, mede initiatiefnemer van AiREAS en oprichter van de Stad van Morgen, met veel plezier tijdens het voor iedereen toegankelijke symposium in de Glazen School van Avans op 21 December.

Zie hier de vooraankondiging van Avans:

********************

SYMPOSIUM CLEAN AIR

Woensdag 21 december
Van 10:00 tot 15:00 uur
Avans Hogeschool
Lovensdijkstraat 61
4818 AJ  Breda

Met onder andere sprekers van LongFonds, AIREAS en Universiteit van Antwerpen

Het symposium ‘Clean Air’ is een van de centrale activiteiten die in het kader van de Avans Glazen School plaatsvindt. Tijdens dit symposium belichten tal van sprekers het onderwerp gezonde lucht vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt aandacht geschonken aan geuroverlast en het fenomeen ‘elektronische neuzen’, staan we samen stil bij de vraag ‘wat is slim?’ en zien we dat aardbeienplanten de luchtkwaliteit op een positieve manier bevorderen. Dit symposium wordt georganiseerd door de studierichting Milieukunde (Environmental Science for Sustainable Energy and Technology)  van Avans Hogeschool. Het symposium zal in het Engels plaatsvinden.

De deelnamekosten voor het symposium bedragen 10 euro (5 euro voor studenten), wat volledig ten goede komt aan Serious Request. Het symposium is exclusief lunch. Een lunch is wel verkrijgbaar in de Glazen School. De opbrengsten voor deze lunch komen ook ten goede aan Serious Request. Aanmelden kan via deze link.

**************************

Via de Global AiREAS blog nodigen wij ook ons internationale netwerk uit via een Engelstalige aankondiging.