In 2015 werd afgesproken dat we met de UFP’s zou gaan rouleren totdat we nieuwe maatregelen konden bedenken en financieren. Vandaag kregen we het bericht dat 4 UFP’s zijn verplaatst:

  • Airbox 25. Locatie “Mauritsstaat 36”.
  • Airbox 21. Locatie “Donk 24”.
  • Airbox 11. Locatie “Leostraat 17”.
  • Airbox 36. Locatie “Hudsonlaan 694”.

UFP verwijderd.

  • Airbox 7. Locatie “Botenlaan 135”.
  • Airbox 24. Locatie “van Vollenhovenstraat 36”.
  • Airbox 6. Locatie “Grote Beerlaan 15”.
  • Airbox 20. Locatie “Sperwerlaan 4a”.

UFP toegevoegd.

We zijn erg benieuwd wat deze verplaatsing zal opleveren aan nieuwe lokale inzichten.

Achtergrond: Het meetnetwerk van AiREAS in Eindhoven heeft meer dan 30 eenheden verspreid over de stad. Het ontwerp van dit netwerk werd gemaakt met de hulp van wetenschappers uit de wereld van modellering en gezondheid met het oog op het inzichtelijk krijgen van de blootstelling van de bevolking aan luchtvervuilingspatronen. Blootstelling is afhankelijk van de levensstijl en patronen van elke individu en derhalve voor elke persoon anders.

In het netwerk zitten slechts 6 meetstations voor ultrafijnstof (UFP). Deze modules zijn zo gespecialiseerd en kostbaar dat we niet het hele netwerk ermee konden uitrusten. In 2012 werd bepaald waar deze 6 meeteenheden kwamen te hangen zodat er wetenschappelijke inzichten konden worden opgedaan volgens de wensen van dat moment. De metingen hebben nu 3 jaar lang op die vast plekken plaatsgevonden en een schat aan informatie opgeleverd. Maar tevens werd steeds wenselijker dat we ook met de UFP elders in de stad wilden meten. Dat komt omdat omstandigheden sterk variëren van wijk tot wijk en UFP erg lokaal ontstaat. Aanschaf van meerdere modules was niet alleen kostbaar maar we dienden ook te wachten op de leverancier die in een moeilijk veranderproces van eigenaarschap was verwikkeld.