Binnen het multidisciplinaire team van AiREAS is speciale aandacht ontstaan voor de manier waarop wij omgaan met (open) data, aggregatie, interpretatie en communicatie.

Het ILM (AiREAS fase 1):

Tot op heden was de aandacht van AiREAS vooral gevestigd op de open data die de intelligente meetinfrastructuur ILM genereert van de luchtkwaliteit. Dat is al complex genoeg omdat we niet zomaar aan mogen nemen dat de gemeten waarden ook echt zo zijn. Er kan van alles mis gaan. Daarom worden de meetkasten gekalibreerd tegen kasten van het RIVM en die uit andere landen. Als de gemeten gegevens overeenkomen dan geeft dat een belangrijke vertrouwensbasis voor wanneer de meetstations individueel verspreid worden door de stad. Om daarna de stations nog steeds te bewaken is een regelmatige validatie noodzakelijk. We moeten dan alle meetstations ophalen en bij elkaar plaatsen om te kijken over ze allemaal nog steeds hetzelfde meten of dat er zijn die afwijkingen vertonen. We kunnen ook de meetstations rouleren zodat we statistisch gezien eventuele fouten nooit op een plek blijven concentreren met de kans er foute interpretaties aan te ontlenen. Door te rouleren kunnen we afwijkingen constateren als ineens de geschiedenis van een meetstation geheel verandert. Dat wil nog niet zeggen dat het station fout meet, het kan ook toeval zijn dat er tegelijkertijd nieuwe gebeurtenissen rondom de meetbox plaats vinden, maar het geeft wel een extra signaal dat noopt tot onderzoek.

Gezondheid onderzoek (AiREAS fase 2):

Gezondheid data, privacy en communicatie

Gezondheid data, privacy en communicatie

De tweede fase omvat de opbouw van verschillende datastromen die door medici van AiREAS worden gegenereerd. Zo gaan wij de fysieke gezondheid van burger bewoners meten op hart, vaat en long functies. Deze gegevens worden aangevuld door gegevens van de persoon in kwestie en daarom privacy gevoelig. Er dient een veiligheid structuur aangebracht te worden die voorkomt dat de data in verkeerde handen komt. Om de zaak nog complexer te maken gaan we met apparatuur op het lichaam ook nog eens de levensstijl van de persoon in kaart brengen om te weten te komen waar, wanneer en met welke intensiteit hij of zij wordt blootgesteld aan mogelijke luchtverontreiniging, uit de omgeving of door de persoon zelf veroorzaakt (roken, open haard, barbecue, geurstokjes, koken, enz). De databronnen die ontstaan zijn, o.a.:

 • Klinische database
 • Psychosociaal
 • Online lifestyle
 • Cardiovasculair

We hebben het hier over echte mensen . verspreid over de gehele stad. De informatie kan gevoelig zijn voor de individu maar ook voor de omgeving. Daarom wordt er met de grootste zorg mee omgegaan. AiREAS is een samenwerkingsverband “gezonde stad”. Dit betekent dat we als groep verantwoordelijkheid dienen te nemen voor:

 • Het genereren van positieve prikkels voor de bevolking om bij te dragen aan de leefbaarheid van hun eigen omgeving en de ontwikkeling van de eigen gezondheid,
 • De kwaliteit van de data die we genereren en de interpretatie die we eraan ontlenen,
 • De integriteit en betrouwbaarheid van de data in oorsprong, opslag en verwerking
 • De manier waarop wij proactief en resultaatgericht onze communicatie inrichten
 • Open staan voor de generatie van nieuwe data door de interactie met de vele gebruikers van AiREAS.
 • De elementen van privacy voor de betrokken personen en hun gegevens.
Verschillende kwaliteit veiligheidsniveaus in AiREAS data

Verschillende kwaliteit veiligheidsniveaus in AiREAS data

Aggregatie

Wanneer er data uit verschillen bronnen komen en met elkaar vergeleken of verwerkt dienen te worden dan moeten ze wel voldoen aan de AiREAS eisen. Dat kan technisch zijn (datastructuur) maar ook erg praktisch inhoudelijk, bijvoorbeeld “zijn ze voorzien van naam, tijd, datum en geo-locatie?”

Positieve prikkels

Positieve prikkels

Het aanreiken van gevalideerde en gekalibreerde data in een verwerkingssysteem dat door wetenschappers, studenten, burgers, overheidsambtenaren, bestuurders en bedrijven wordt gebruikt voor allerlei “gezonde stad” gerelateerde toepassingen, schept een grote onderlinge verantwoordelijkheid. Aan de gegevens en interpretaties wordt kennis ontleend waarop besluiten worden gebaseerd. De kwaliteit van die besluiten mag niet door twijfels over de data worden beïnvloed.

Local for local maar met AiREAS standaard

Uitgebreid is gesproken over de locatie van de datahuishouding. Gezien de wereldwijde intenties van AiREAS om als samenwerkingsstandaard per gebied Local AiREAS op te zetten is het ook logisch dat de data op evenredige wijze wordt behandeld. De Eindhovense data voor Eindhoven en de data vanuit Milaan voor Milaan. Dat de kaders steeds hetzelfde zijn schept de mogelijkheid om met relatieve eenvoud de voorzieningen over te dragen aan lokale partners met bijbehorende training en ondersteuning. Global AiREAS kan dan altijd voor allerlei wereldwijde toepassingen putten uit het netwerk van uniforme databases.

Europese plannen

Europese plannen

AiREAS beheer

De data is van AiREAS. AiREAS is geen instituut maar een partnerverbond in een community. Als zodanig mag de data nooit afhankelijke worden van politieke of economische beperkingen of manipulaties. Aangezien AiREAS geen eigen personeel noch gebouwen heeft zal ze steeds keuzes moeten maken over databeheer vanuit haar onafhankelijkheid, met in acht name van de veiligheid en toegankelijkheid voor alle partners zonder onverwachte beperkingen.

Algemeen:

Bovenstaande zijn slechts enkele van de vele overwegingen die in AiREAS spelen op dit moment. Een gezonde stad is ook een integere stad, een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige, duurzaam vooruitstrevend gemeenschap. AiREAS wil daarin steeds uitblinken als voorbeeld maar ook vanuit haar eigenwaarde als sustainocratisch samenwerkingsverband. Tijdens de recente podium momenten heb ik verwezen naar de ethische doorbraak waarmee gebieden aan de slag gaan door luchtkwaliteit en volksgezondheid proactief te benaderen in plaats van reactief. Die ethiek gaat gepaard met de nieuwe samenwerkingsbeleving die al in de AiREAS cultuur is ingebakken:

 1. Niveau 1:  Duidelijke toegevoegde waarde met talent en inzet
 2. Niveau 2: Gelijkwaardigheid in de samenwerking
 3. Niveau 3: Veiligheid in de vorm van onderling respect en borging van gecreëerde waarden
 4. Niveau 4: Vertrouwen in elkaar en de gemeenschappelijke processen
 5. Niveau 5: 4 x winst (Piramide Paradigma) werken aan People, Planet, Productivity