AiREAS is een samenwerking waarin uiterst diverse partijen samen waarde creëren die meetbaar bijdraagt aan de gezonde stad met gezonde lucht en gezonde mensen. Deze wordt niet alleen uitgedrukt in maatschappelijke en ecologische waarde maar ook nieuwe kennis, productcreaties en diensten. De innovaties worden geborgen in AiREAS maar door de partners uitvergroot middels economische processen. Dat is de wederkerigheid waardoor partners zich enorm inzetten want ze krijgen er unieke verkoopbare middelen voor terug die hun onderscheidend vermogen positief beïnvloedt. Dit proces noemen we het Piramide Paradigma (ondernemen in de 21e eeuw).

image

Royalties tekenen

Royalty
Over de uitvergrootbare waarde wordt een royalty verrekend die weer terug vloeit naar de AiREAS waar deze waarde is ontstaan. Op 26 november 2014 werden de eerste royalty overeenkomsten getekend:

* ECN: De airboxen zijn meer dan alleen meetkasten. Dankzij AiREAS is er meerwaarde bijgekomen in de vorm van wetenschappelijke kennis over validatie, calibratie en modulatie van het netwerk, inzicht over datahuishouding, communicatie technieken, enz. Als een willekeurige stad de airboxen aanschaft dan zijn al die extras ook beschikbaar, soms door toepassing van het product, of een combinatie van AiREAS producten en diensten, vaak door lokaal een Local AiREAS op te tuigen naar voorbeeld van Eindhoven.

Deze waarden van de Airboxen zijn in Eindhoven ontstaan. Royalties vloeien dan ook terug naar AiREAS Eindhoven.

* STIR Academy: gedurende de 4 jaar duurde processen van AiREAS in Eindhoven is een ideologie waarheid geworden door het toe te passen in de praktijk. Daar is veel kennis bij ontstaan die de complexiteit van multidisciplinaire samenwerking inhoud geeft. Deze is geborgen in de STIR Academy. De STIR Academy is onderdeel van de Stad van Morgen (Stichting STIR), dezelfde stichting waaruit AiREAS ideologisch is ontstaan. STIR Academy verzorgt trainingen en kennis overdracht rond multidisciplinaire samenwerken, sustainocratische processen, transformatie van bedrijven en instellingen, enz. Aangezien een belangrijk deel van de praktische kennis is ontstaan en bewezen in AiREAS Eindhoven wordt ook een royalty gereserveerd waardoor we in AiREAS Eindhoven de lat hoger kunnen leggen en nieuwe kennis toevoegen aan het pakket.

Op deze manier werkt elke AiREAS aan fondsvorming voor de eigen continuïteit zonder daarvoor steeds de lokale overheid te hoeven belasten.