Het was een drukke week waarbij AiREAS volop in de kijker stond. Een overzicht van de bijeenkomsten:

5 november: Strategisch overleg 2030 Provincie Noord Brabant

De provincie Noord Brabant is zich bewust van de enorme belangen die spelen in de ontwikkeling van het gebied richting de komende decennia. Waar in het verleden de ambtelijke wereld redelijk gesloten bleef is nu de norm dat er minstens 50% van de meedenkers van buiten de overheid meedoet.

Visie ontwikkeling en fundamentele keuzes maken is erg belangrijk en de onderlinge multidisciplinaire betrokkenheid van nog groter belang. De sessies worden dan ook met veel passie en gedrevenheid beleefd door alle aanwezigen. De kern is niet de vraag wat we gaan doen maar vooral “wat is de rol van de provinciale overheid in een veranderende werkelijkheid?”. De externe discussie optie “is een meerlagige overheid nog nodig in deze tijd?” komt niet ter sprake maar alle ander inhoudelijk zaken wel.

Het risico bestaat dat door de abstractie van het zoeken naar de nieuwe verhoudingen de praktische ontwikkeling van het hier en nu stil komen te liggen “in afwachting van”.  Het is mooi dat ook al die zaken bespreekbaar zijn en heagendeerd worden.

De groep bestond uit zo’n 50 mensen (man/vrouw) die allemaal bestempeld waren als “inspirerende mensen uit de provincie”. Men ging ook de spanning van meningsverschil niet uit de weg maar stimuleerde het debat.

6 November: Smart City Open Data, dreamteam “luchtkwaliteit”.

Hierover heb ik al gerapporteerd in een aparte blog. Ondertussen zijn de spinoffs zichtbaar omdat het Ministerie en Longfonds doorpakken, samen met het dreamteam, om het winnende voorstel ook daadwerkelijk inhoudelijk uit te werken. De houding van Rien Bout van het ministerie is open, transparant en doortastend assertief. Onze partner ECN is namens AiREAS betrokken bij het proces en partner Indemo was al rechtstreeks uitgenodigd.

10 November: Luchtkwaliteit bijeenkomst Provincie Gelderland

Provincie Gelderland had een bijeenkomst belegd waar ook AiREAS zich mocht presenteren. De provincie wil graag gezondheid als beleid voeren maar het spanningsveld van belangen werd zichtbaar door de presentatie van de gemeente Beuningen die gevangen is geraakt tussen twee snelwegen met alle geluid en vervuilingsoverlast van dien.

Als AiREAS hebben we de groep uitgedaagd om een Local AiREAS op te zetten waarin gezondheid als maatstaf wordt gebruikt om samen met alle aanwezigen een eerste multidisciplinair project op te starten. De groep reageerde niet maar individueel wel. Gemeente Nijmegen vertoont alle eigenschappen om zich tot Local AiREAS te ontwikkelen. De uitnodiging heeft zich gemanifesteerd.

12 November: Crossing Borders festival Den Haag

Dit uiterst professioneel georganiseerde festival in het gebouw van het Nationale theater in Den Haag had de gemeente Eindhoven uitgenodigd wegens de toekenning van STW middelen en de participatie van twee zogeheten KIPs (Kleine Innovatie Projecten) uit de zelfde bron. De gemeente Eindhoven vroeg aan AiREAS of wij in de gelegenheid waren dit te doen mede omdat AiREAS de werkelijke drager is van het Damast project.

Het was boeiende te zien dat de drie steden: Amsterdam, Nijmegen en Eindhoven die het voortouw hebben genomen in de ontwikkeling van een gezonde stedelijke samenleving vanuit luchtkwaliteit en open data dynamiek, samen het podium bestegen, elk vanuit een unieke invalshoek:

  • Eindhoven: burger initiatief “gezonde stad”met faciliterende institutionele betrokkenheid
  • Amsterdam: privacy aspecten “open data”
  • Nijmegen: overheid initiatief om burger participatie te stimuleren rond luchtkwaliteit en gebiedsontwikkeling

Er was een mooi beeld in ontwikkeling rond de ethische evolutie van de mensheid en de bijbehorende herdefinitie van de maatschappij:

  • Ethische fase 1: mens, gezondheid en milieu niet gekend in belangenspel
  • Ethische fase 2: mens gekend maar als systeemslaaf in politiek/economisch spel rond belangen en consequenties
  • Ethische fase 3: mens gekend en mede verantwoordelijk met instanties voor kern parameters “duurzame menselijke samenleving”

AiREAS is een eerste samenwerkingsvorm “ethiek fase 3”. De presentaties van Amsterdam en Nijmegen zitten in de transitie van fase 2 naar 3.

12 November: Ronde tafel “Internet of Things”

AiREAS werd spontaan als voorbeeld aangedragen tijdens de ronde tafel zitting en als bron van inspiratie in de  discussie opgevoerd. Het genereerde de belangstelling van ministeriele instanties en betrokken bedrijfsleven die hierin de bevestiging zagen van de kracht van Piramide Paradigma aanpak, toegepast in AiREAS, die productcreaties versterkt vanuit het 4 x winst principe.

Piramide Paradigma voor bedrijfsleven 21ste eeuw (Jean-Paul Close)

Piramide Paradigma voor bedrijfsleven 21ste eeuw  (Jean-Paul Close)