PERSBERICHT 25 september 2014

De door AiREAS partner Imtech georganiseerde Experience bijeenkomst in het High Tech Campus over de ontwikkelingen van de Internet of Things werd benut om een aankondiging te doen voor fase 2 van Local AiREAS Eindhoven. Naast de hier verwoordde technologische en medische uitdaging gaat het vooral om de stimulans naar betrokkenheid van de bevolking bij de eigen gezondheid en leefomgeving door innovaties toe te passen in ons gedrag, thuissituatie, levensstijl en omgeving.

image

Hart, vaat en long onderzoek voor 4000 deelnemende burgers

Innovatief Lucht Meetsysteem (ILM) in Eindhoven krijgt vervolg via een grootschalig gezondheidsproject.

Zaltbommel, 24 september 2014 – De gemeente Eindhoven heeft samen met een aantal andere partners, waaronder Imtech ICT en medisch-wetenschappelijke organisaties, de intentie uitgesproken om een tweede project te ondersteunen vanuit de coöperatieve AiREAS samenwerking. De intentie is om met de betrokken partners een start te maken met een zgn. POP (Proof of Principle), waarbij meerdere personen gevolgd zullen worden om de effecten van luchtkwaliteit (waaronder fijnstof) op gezondheid beter inzichtelijk te maken. Het is de bedoeling dat het onderzoek na 2 en 4 jaar bij iedereen wordt herhaald. Met deze follow up wordt de waarde van het onderzoek aanzienlijk groter, aangezien juist dan veranderingen in de stad en haar bewoners zichtbaar worden.

Het project AiREAS is in 2011 ontstaan en kreeg de titel “het onzichtbare zichtbaar maken”. Dit vertaalde zich in de multidisciplinaire cocreatie, installatie en in gebruik name van het ILM, een intelligent, low cost, real time luchtkwaliteit meetsysteem. Een onderdeel van de eerste fase van het project was de opzet van een fijnmazig meetnetwerk met 30 locaties, het opzetten van een data collectie systeem, de ontwikkeling van een NOx meettoevoeging en het wetenschappelijk interpreteren van luchtkwaliteit data met historische gezondheid gegevens uit de stad. Deze fase is sinds september 2013 fysiek geïmplementeerd en nu in een fase van praktisch multidisciplinair gebruik. De opstart is nu gemaakt voor fase 2. Het ILM geeft luchtkwaliteit fijnmazig en elke tien minuten weer. ILM gegevens kunnen gecorreleerd worden met gezondheidsparameters, waarvan we weten dat ze beïnvloed worden door luchtkwaliteit. De intentie is om gedurende enkele jaren 4.000 vrijwilligers in een gezondheidsproject te gaan volgen. Er zal worden gestart met een zogenaamd ‘Proof of Principle’, een kleinschalige pilot waaraan 10 personen zullen deelnemen. Daarna zal in fases worden opgeschaald. Alle deelnemers krijgen periodiek een echografisch onderzoek van de armslagder(arteria brachialis) en de halsslagader (arteria carotis) om respectievelijk  functionaliteit en structuur van de vaatwand in kaart te brengen. De vaatfunctionaliteit kan in positieve zin veranderen door lichaamsbeweging, in negatieve zin door rook of fijnstof. Om te weten welke de kwaliteit van de omgevingslucht van een deelnemer was, zullen zij een aantal dagen een innovatief ‘wearable device’meekrijgen dat de hartslag en de hartslagvariatie meet. Een GPS tracker volgt waar deelnemers zijn. De gegevens van het ILM, GPS, hartritme en vaatmetingen worden later gecombineerd via een datacollectieplatform om zo de effecten van luchtkwaliteit op gezondheid te beschrijven.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Marco van Lochem

Directeur Imtech ICT Technical Systems

T: +31 655 71 28 74

E: marco.vanlochem@imtech.com

www.imtech.com