Al sinds mensen duizenden jaren geleden in steden zijn gaan wonen hebben we te maken met evenementen die zorgen voor vertier, vermaak en verbindende rituelen voor de stadsmens. Over Rome aan het begin van onze jaartelling werd al gemeld dat het er verging van de stank door afval en uitwerpselen. Evenementen zijn onderdeel van de grote aantrekkingskracht van een stad, naast natuurlijk de concentratie van voorzieningen en werkgelegenheid. Maar evenementen zorgen ook voor een mindere kant door allerlei vormen van vervuiling en risico’s. Vaak nemen we die op de koop toe omdat het plezier zwaarder weegt dan de verantwoordelijkheid maar dat neemt niet weg dat in de moderne tijd, met 7 miljard vertier zoekende medemensen in de wereld en 65% verstedelijking, we steeds vaker stil moeten staan bij die verantwoordelijke kant. Dat doen we dan niet om het plezier te verzieken maar om te kijken hoe we het leuk kunnen houden zonder de bijbehorende schade.

Wetenschappers zijn het er over eens dat de mens in een stadium is aangeland dat we zodanig de biodiversiteit en leefbaarheid in onze omgeving beïnvloeden en uitroeien dat binnen 250 jaar wijzelf als soort verdwenen zijn, samen met 75% van het leven op Aarde. Door ONS toedoen. Niet slim. Dat is geen gebeurtenis dat bij wijze van spreken op 23 juni 2264 plaats vindt. Het is nu al gaande doordat meer dan 25% al uitgeroeid is en in een sneltreinvaart er steeds meer bijkomt. Wat we in AiREAS doen is niet zomaar een beweging vanuit politieke of economische motieven maar iets dat van belang is voor de evolutie van de mens zelf. Door in Eindhoven en Breda te experimenteren met inzichten en veranderingen kunnen we de rest van de wereld inspireren en misschien ook dienen met innovaties die er toe doen. Of we de mensheid ermee reden is nog te bezien maar dat we er samen veel zinnig innovatief werk mee kunnen verzetten staat buiten kijf. We moeten alleen “anders” durven denken en zelf oude tradities aanpassen aan inzichten van deze tijd.

Als voorbeeld kunnen we al een aantal dingen bedenken waar we samen de schouders onder kunnen zetten door de inspiratie die AiREAS levert. Bedenk dat elke (ultra)fijnstofpiek die de onbeschermde lichaamsdelen bereikt schadelijke effecten heeft en leidt tot vermindering van het immuunsysteem, hersenschade, infecties in hart, vaat en long en uiteindelijk allerlei ziektebeelden waaronder ADHD, alzheimer en kanker. De effecten zijn pas jaren later een lijdensweg die voorkomen kan worden door rekening te houden met omgevingsfactoren en consequenties:

  1. Vuurwerk op nieuwjaar: Natuurlijk willen onze stoere jongeren de boze geesten weg knallen, liefst zo hard mogelijk. Nu moeten ze wachten tot het einde jaar om in een paar uur een vermogen in de lucht te schieten. AiREAS heeft voorgesteld om er een wedloop van te maken waar onderwijs, wijkorganisaties en design bij betrokken zijn. Het hele jaar kunnen de jongeren een vuurwerkproject bedenken waarvan de meest indrukwekkende of innovatieve 5 ook tot uitvoering worden gebracht met nieuwjaar op een plek waar het zo veilig mogelijk is.
  2. BBQ en houtkachels: AiREAS heeft het bedrijfsleven uitgenodigd (eigenlijk uitgedaagd) om innovatief na te denken over nieuwe, niet vervuilende verbrandingssystemen die warmte, gezelligheid en prijseffectiviteit van BBQ’en en houtkachels evenaren maar niet de gevaarlijke uitstoot geven die nu zorgt voor periodieke overlast in de hele stad. AiREAS gaat via FRE2SH activiteiten in de wijken ook innovatieve producten beschikbaar stellen en samenwerkende leden daar extra bij belonen. De geldelijke winst komt weer ten goede voor het wetenschappelijke onderzoek van AiREAS fase 2.
  3. De Lichtjesroute van Eindhoven is een prachtige jaarlijkse combinatie van de Lichtstad en de herdenking van onze bevrijding door de geallieerden 70 jaar geleden. Wat is er mis mee om deze route te doen met de fiets of lopend, er allerlei gezellige tentjes bij op te zetten voor de sociale interactie en voor de minder mobiele mensen elektrische voertuigen in te zetten? Door bezoekers van buiten de stad te informeren kunnen er nieuwe diensten aangeboden worden vanaf het station of speciale treinen alvast het station Beukenlaan als Lichtroute verzamelplek benutten. Vuurkorven, fossiele brandstof verbrandende auto’s en bussen zorgen voor een vorm van overlast dat dit weekeinde zichtbaar werd op de instrumenten van AiREAS. De vervuilingspiek was zo opvallend langdurig en intens dat het onmogelijk ongemerkt voorbij kon gaan. Het weertype hielp niet mee die dagen waardoor misschien de luchtvervuiling extra aanhield. De bewoners én bezoekers langs de route zullen er last van hebben hebben gehad.

Ook het Eindhovens Dagblad is een trouwe partner in het weergeven van de ervaringen van AiREAS zoals u hier kunt lezen: