“Met je neus op de feiten” is de titel van dit festival dat gaat over de open beschikbaarheid van enorme hoeveelheden gegevens. AiREAS is ook van de partij. Als geen ander weten wij hoe belangrijk het is om over gegevens te beschikken. We hebben zelfs een uniek en eigen meetnetwerk aangelegd in de stad Eindhoven om “het onzichtbare zichtbaar te maken” op gebied van luchtkwaliteit en volksgezondheid.

De vraag rijst dan “wat doe je met al die gegevens?”. In het geval van AiREAS is dat duidelijk. We willen een gezonde stad. Luchtvervuiling is schadelijk voor de gezondheid en op termijn ook voor de samenleving, het milieu, onze productiviteit, economie, enz. Het hogere doel van gezonde stad met luchtkwaliteit en volksgezondheid als ijkpunt is dan een uitgangspunt waarin de vele bronnen van gegevens een belangrijke rol kunnen spelen.

image

In dit scherm zien we de meetresultaten van 12:50 op 27 februari 2014 in heel Eindhoven. Het centrale plaatje geeft een kaart weer waarop de spreiding van PM 2,5 wordt weergegeven volgens een bepaalde interpretatie.

image

In dit tweede plaatje zien we de meet infrastructuur in Eindhoven en in het onderste vakje de metingen van Ultrafijnstof (kleiner dan een virus). Daarvan kunnen we geen gebied interpretatie doen zoals voor PM 2,5 omdat deze meettechniek slechts op 5 plaatsen wordt toegepast. Deze specifieke meting geeft informatie van 13:49 op 27 februari 2014. Het onderste grafiekje geeft een tijdsverloop van ruim 24 uur van alle 5 de meetstations. Daarin zien we de vervuilingspieken die door de spits van verkeersdrukte wordt veroorzaakt.

Het zijn allemaal natuurlijk moment opnames. Hoe boeiend ook de technieken, de weergave van de gegevens en de interpretatie ervan, de grote vraag is natuurlijk “wat doen we ermee?”

In het geval van AiREAS willen we werken aan de gezondheid van de stad. Hoe kunnen de bovenstaande gegevens ons daarbij helpen? Niet veel. Daarvoor zijn de gegevens te gefragmenteerd en eenzijdig. Ze komen pas tot leven als we een verband weten te leggen tussen deze gegevens en de ontwikkeling van de gezondheid van de mens in de stad. “Het onzichtbare zichtbaar maken ” is dus noodzakelijk om doelgerichte verbanden te kunnen leggen.

“Met de neus op de feiten” is daarom uiterst relatief. De meetgegevens van luchtvervuiling zouden als feitelijk gekenmerkt kunnen worden maar dat geldt voor de situatie in de meetbox. De feiten buiten de meetbox zijn onderwerp van interpretatie. En interpretatie is nooit feitelijk maar kan, met de juiste verbanden, leiden tot feitelijke conclusies. Of ze zetten aan tot veranderingen (living lab) die leiden tot een nieuwe reeks van gegevens. De complexiteit van de lijn die ontstaat tussen meetmomenten, de vergelijkende interpretaties die verbonden zijn aan een concreet doel (gezonde stad) én de gedocumenteerde veranderingen tussen de meetmomenten, leveren nieuwe levendige feiten op die ertoe doen.

Daarom is AiREAS een proces, geen project, waarin feiten 1+1 leidt tot veel meer dan twee losstaande feiten. 1+1+1+1…….+1+1 lever dan een cultuur verandering naar een gezonde stad.