Op 9 oktober 2013 werd als groep besloten dat we met de burgerinitiatieven VE2RS en GroZ berder de wijken in zouden gaan. AiREAS zorgt voor de metingen voor vooruitgang op gebied van luchtkwaliteit en volksgezondheid. VE2RS en GroZ zorgen voor verbinden straat/buurt en wijkinitiatieven middels Permanent Beta (steeds innovaties uit blijven proberen) programmas.

De eerste proefwijk is Gestel waar we op 22 en 23 Maart de Permanent Beta dagen organiseren. In dit plaatje ziet u een eerste weergave van wat er zoal gebeurt in de wijk door burger initiatieven. Die willen we verbinden in samenwerking, zichbaar maken naar de buitenwereld en vooral ook verbinden aan de gezonde stad doelstelling van AiREAS.

Zo'n 160 duurzame initiatieven in Gestel

Zo’n 160 duurzame initiatieven in Gestel

Hier ziet het levendiger via de online weergave. Het doel is om deze punten met elkaar te verbinden door wandel en fiets routes. Op de dagen zelf zullen we presentaties geven over waar de inspiratie te vinden is, wat men allemaal zelf kan, hoe men een coöperatie opricht en wat men kan doen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Daarna volgt een jaarlang een programma om met de buurten de verdieping in te gaan om scholen, alle generaties, mensen, instanties, enz te betrekken bij de vele initiatieven die een gezonde stad kunnen waarmaken.