Als u ons op twitter (@aireasnl) volgt dan ziet u regelmatig de status voorbij komen van de luchtkwaliteit in Eindhoven. Deze status wordt door een kaart van Eindhoven en een kleurcode weergegeven. Deze kleuren zij afgestemd met het ministerie van volksgezondheid zodat we samen optrekken in het verstrekken van informatie. De kleuren zijn daarbij zodanig gekozen dat ze informatief zijn maar niet misleidend. “Groen” is bijvoorbeeld vermeden omdat het bij lage vervuilingspatronen de indruk wekt van “gezond” of “goed” maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Elke vorm van luchtvervuiling is schadelijk voor de gezondheid juist omdat het een vaak onnatuurlijke oorsprong heeft waar ons lichaam niet mee om kan gaan.

Metingen op 29 juni

PM 10 Metingen op 29 juni

Onder in het plaatje ziet u de “Legenda” die de kleurcodes van uitleg voorzien. De cijfers van 0 tot 250 geven gewicht weer in microgram. Zo ziet u dat in sommige gebieden van de stad op 29 juni om 09.20 de luchtvervuiling in vuil geel is weergegeven. Dat wil zeggen dat de metingen aldaar tussen de 30 en 45 microgram ligt.

U ziet ook een soort rood/geel/groene/oranje slurf langs de rand van de stad. Dat is de rondweg rondom Eindhoven. De kleurcodes in die slurf hebben niets met de luchtvervuiling te maken maar met verkeersintensiteit. De rode vlekken geeft extra verkeersdrukte weer.

Door verkeersintensiteit met luchtvervuiling zichtbaar te maken zien we ook een mogelijke relatie ontstaan. Hoe drukker het verkeer des te meer de omgeving vervuilt. Maar dat is niet altijd het geval. Zo is men ook bezig met de aanleg van de HOV buslijn tussen Eindhoven en Valkenswaard dat letterlijk nogal wat stof doet opwaaien. Ook veroorzaken de wegwerkzaamheden regelmatig opstoppingen die zichtbaar worden in de metingen.

We kunnen dus niet zomaar de luchtkwaliteit metingen interpreteren middels de plaatjes, de achtergrond informatie ter plekke is ook belangrijk. Het gaat bij AiREAS om de gezondheid van het gebied en dus ook om het oplossen van de piekproblemen, niet alleen het waarnemen ervan. Stof van wegwerkzaamheden kan door speciale technologie voor een deel worden weggezogen maar de vervuiling van intens verkeer moet anders aangepakt worden.

Multidisciplinair samenwerken

Als we dit plaatje bekijken dan zien we een extra dimensie toegevoegd in de complexe dynamiek, namelijk leven groen in de vorm van bomen in Eindhoven. Ter vergelijking hebben we ook een bomenplaatje van Rotterdam toegevoegd waar we geen AiREAS hebben maar waar wel open data beschikbaar is waar we mee kunnen vergelijken.

Verkeer, luchtvervuiling en bomen

Verkeer, luchtvervuiling en bomen in Eindhoven

Bomen in Rotterdam

Bomen in Rotterdam

Bomen nemen CO2 op, verdampen vocht en dragen bij aan het eco-systeem van een gebied. Door de leeftijd en positie van de boom ter harte te nemen kunnen we kijken in hoeverre de boom bijdraagt aan oplossingen. Daar kunnen we met de nodige specialisten mee experimenteren. Het eco-systeem van de stad is gebaat met harmonisering met de natuur in en rondom te stad. Daarbij kan de natuur ook voedsel, schaduw en waterzuivering toevoegen aan het gebied waar de mens veel baat bij heeft. In de oude wereld van gefragmenteerde belangen werden zaken als bomen, verkeer, infrastructuur, gebouwen, luchtmetingen, mobiliteit behoefte, enz afzonderlijk bekeken. Tegenwoordig doen we dat vanuit het geheel met gezondheid als ijkpunt. Dat vergt multidisciplinair samenwerken en ruimte om met elkaar te experimenteren, zowel in de korte als lange termijn ontwikkeling van het gebied. De nauwe betrokkenheid van de burgers vanuit bewustwording en medewerking is essentieel omdat zij de dynamiek veroorzaken van het gebied waar allerlei waarden aan worden ontleend.