AiREAS is in Eindhoven een levend laboratorium voor het creëren van een gezonde stad door de omgevingskwaliteit van de lucht te meten. Zo kunnen allerlei innovaties geïntroduceerd worden die dan bijdragen aan dat hogere doel. Het voordeel van zo’n innovatie is dan dat het meteen de stempel van “waardevol” krijgt omdat het bijgedragen heeft aan het creëren van betere omgevingskwaliteit of rechtstreeks heeft bijgedragen aan een gezondere bevolking. Zo’n aanbeveling is natuurlijk niet mis, zeker nu we ons realiseren dat in de gehele wereld men kampt met het vervuilingsprobleem dat enorme effecten heeft op de volksgezondheid met bijhorende stijgende kosten.

Een innovatie die via AiREAS met succes is toegepast in het “gezonde steden” project heeft dus een aanbeveling voor de rest van de wereld. “Daar hebben dus alleen maar multinationals wat aan” hoor ik velen zeggen. Het tegendeel is waar.

Transformatie economie

AiREAS is een sustainocratische organisatie. Dat wil zeggen dat het niet transactie gedreven is maar transformatief. Het functioneert dus onder geheel andere voorwaarden dan de traditionele wereld die wij kennen. In AiREAS werken de lokale overheid, de wetenschap, ondernemers en de bevolking samen. Binnen het collectief zitten een aantal grote multinationals de zware, kostbare technologieën kunnen leveren. Maar AiREAS wil vooral mensen aan tafel die daadkrachtig zijn en meteen een commitment kunnen geven. Dat is erg lastig met die grote organisaties. Zelfs de meest invloedrijke directeur moet terug naar zijn of haar management om hen te overtuigen om mee te doen met iets dat relatief kleinschalig is voor zo’n grote onderneming. Natuurlijk weet men wel dat die kleinschaligheid maar schijn is vergeleken met de enorme wereldkansen maar de besluitvormingscultuur is afgestemd op het grote volumen en niet de kleine experimenten, hoe interessant ook.

Lokaal MKB en het ZZP collectief heeft daarentegen wel de daadkracht, snelheid en aanpassingsvermogen. Ook kunnen we onder de juiste omstandigheden veel creativiteit verwachten van deze groep. AiREAS staat dus open voor concrete voorstellen die voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Onderbouwde argumentatie waarom het voorstel de beoogde verbetering verwacht in luchtkwaliteit of volksgezondheid
  • Hoe denkt men dit te bereiken?
  • Wat is er nodig om het tot stand te brengen?
  • Wat is de rol of het belang van de organisatie of groep die het inbrengt? (NB: AiREAS koopt geen producten want het is geen organisatie maar een samenwerkingsvorm waarin gemeenschappelijk en multidiscilinair geïnvesteerd wordt in een beoogd eindresultaat)
  • De inbrengende partij moet van het begin tot het einde eigenaarschap dragen van de voorgestelde innovatie en coördinerend betrokken blijven bij hele proces samen met de AiREAS bestuurders
  • De inbrengende partij dient het plan in één zin of uiterst korte beschrijving in per email aan Jean-Paul Close –  jpclose@aireas.com
  • Men krijgt dan feedback en desgewenst tijd tijdens een “stip-stap” bijeenkomst van AiREAS om het initiatief mondeling  toe te lichten en vragen te beantwoorden.
  • Mocht het in goede aarde vallen voor verder uitwerken door de hele AiREAS groep dan wordt de voorstellende partij gevraagd om lid te worden van AiREAS. Dit lidmaatschap is gratis maar niet vrijblijvend. Het gaat er dan om dat de beoogde innovatie ook daadwerkelijk wordt waargemaakt.

Als de innovatie eenmaal is uitgevoerd met directe betrokkenheid van de ZZP of MKB organisatie(s) dan zijn ook de resultaten bekend door het wetenschappelijk onderzoek dat eraan is verbonden als ook de meetresultaten via het ILM. Bij succes kunnen er twee dingen gebeuren:

  1. De “eigenaar” van het oorspronkelijke innovatie idee kan besluiten een business case te maken voor het internationaliseren van de aanpak waarvoor nu een onderbouwd AiREAS bewijs is geleverd. Er ontstaat dan een nieuwe multinational in Eindhoven die begint met een bewezen innovatie.
  2. Of men gaat samenwerken met de grote multinationals die lid zijn en beschikken over een wereldwijde infrastructuur, contacten netwerk en misschien zelfs al geholpen hebben met het creëren van een aantal Local AiREAS in de wereld.

Een combinatie van allebei kan natuurlijk ook. Zo hoeven de grote multinationals maar te kijken naar de krenten in de pap die er ontstaan door er kleinschalig aan bij te dragen met hun middelen om daarna zowel het talent in huis te kunnen nemen als ook de innovatie voor de wereldwijde handelsmarkt en transformatiemarkten die ook elders ontstaan.

Voor het lokale MKB en ZZP collectief is het een ideale kans om ideeën niet zelf te hoeven financieren, uittesten of vermarkten. Men hoeft het maar succesvol in te brengen in het AiREAS collectief en doelstelling om er een directe wereldwijde kans aan over te houden.

Training

De huidige transactie gedreven, korte termijn mentaliteit in de wereld van kleinschalige verkoop staat vaak nog de open deelname in de weg van kleine zelfstandigen en middelgrote bedrijven. Men is ook niet bekend met deze waardengedreven aanpak die nieuw is in de wereld en in Eindhoven voor het eerst wordt toegepast. De eerste durfal zal baanbrekend werk verrichten waarna meerdere zullen volgen. Maar de uitdaging staat als een huis voor degene die het aandurft.

STIR Academy is (net als AiREAS) sustainocratisch opgezet door Jean-Paul Close. Hierin biedt hij korte sessies om succesvol bij te gaan dragen aan de wereldmarkt zonder de thuismarkt te verlaten. U oefent dan in de denkwijze en kunt samen kijken hoe u innovaties voorbereidt voor het proces. Onderdeel is bijvoorbeeld de ZZP Club waarin men oefent om samen op te trekken in dynamisch groepsverband.