AiREAS staat weer open voor multidisciplinair brainstorming over volgende stappen in het creëren van een gezonde stad Eindhoven via ons multidisciplinair samenwerkingsverband (Sustainocratie). Tijdens de eerste fase werd besloten om het project “het onzichtbare zichtbaar maken” waarvoor door de deelnemende partijen bijna 500.000 euro is vrijgemaakt. Dit project bereikt nu de eerste fase van afronding door de installatie van het ultramoderne ILM meetnetwerk voor fijnstof, ultrafijnstof, NOx en ozon.

Als de gegevens eenmaal worden opgevangen in een database dan kunnen de wetenschappelijke onderzoeken plaats gaan vinden die de gegevens vergelijken met die uit andere bronnen. Dan weten we hoe het gesteld staat met het gebied maar hebben daarmee nog geen gezonde stad. Dan begint het pas.

De ILM gerelateerde partners gaan nu de gecreëerde technologische waarden samen aanbieden in de hele wereld. Dit doen ze vanuit de traditionele verkoop van de producten en diensten die uit AiREAS co-creatief zijn ontstaan met de duurzame referentiekracht van AiREAS als integrale bewerkstelliger van gezonde steden. Die waardering is een krachtig marketing instrument. Ook vertegenwoordigen de huidige partners het opstartproces van mogelijke Local AiREAS elders in de wereld.

Ondertussen gaat ons Local AiREAS Eindhoven over tot de volgende waarden gedreven fasen op weg naar die gezonde stad. Enkele van de spelers uit het ILM spelen daarin ook een mogelijke rol vanuit extra technologische innovaties en inzichten die men op tafel kan brengen. Maar vooral worden nu nieuwe deelnemers uitgenodigd die denken een concrete bijdragen te kunnen leveren  aan het AiREAS hoger doel in de context van het levende lab Eindhoven. Als dit eenmaal samen wordt bewezen dan zullen ook zij nationaal en wereldwijd het onderbouwde succes kunnen uitvergroten met AiREAS als referentie.

Om u aan te melden als bedrijf dient u eerst even kennis te maken met de werkwijze. Deze is wezenlijk anders dan u gewend bent in een concurrerende, geldgedreven vraag en aanbod markt. Daarvoor organiseert Stichting STIR (waar AiREAS uit is voortgekomen) een introductie van een dag voor executives. De dag wordt ingevuld door Jean-Paul Close, de grondlegger van Sustainocratie, de samenwerkingsvorm die in AiREAS wordt toegepast.

U kunt u hier als bedrijf vrijblijvend aanmelden. U krijgt dan vanzelf de informatie over de introductiedag toegezonden als ook de datum van de eerstvolgende multidisciplinaire bijeenkomst. Het is raadzaam om in de eerste fase mensen te betrekken met bestuurlijke autoriteit en beslissingsbevoegdheid.

Ondernemende maatregelen zijn nodig zowel in de toepassing van lucht zuiverende en gezondheid bevorderende technieken als sociale innovatie gebaseerd op de kennis die wij tot onze beschikking hebben.