Op verzoek van AiREAS vond op 5 oktober j.l. bij TNO het eerste CalVal overleg plaats. De reden voor deze verkenning op gebied van Kalibratie en Validatie (CalVal) technieken en normering was de manier waarop in AiREAS sensor data gebruikt wordt voor allerlei wetenschappelijke, bestuurlijke en innovatieve toepassingen  binnen de context van gezonde verstedelijking met luchtkwaliteit als ijkpunt. De betrouwbaarheid en kwaliteit van de data is doorslaggevend voor de kwaliteit van de interpretatie en de daarop volgende maatregelen.

Bij het bedenken en uitrollen van de fijnmazige meetinfrastructuur voor het onderzoeken van de individuele en collectieve blootstelling van de Eindhovense bevolking aan luchtvervuiling werd een technische CalVal normering gehanteerd en gebudgetteerd. Toen echter wetenschappelijk onderzoek gedaan werd naar gedrag en gezondheid effecten van blootstelling was de technische CalVal ontoereikend. Een zoektocht ontstond om te bepalen wat wel toereikend zou zijn voor de onderbouwing van wetenschappelijk onderzoek en hoe we deze konden realiseren zonder het meetnetwerk constant te mutileren noch het low cost karakter van de infrastructuur teniet te doen door exorbitante CalVal procedures en kosten. Daarbij komt ook nog eens de ontwikkeling van een variëteit aan sensoren in elk segment en door een veelvoud van aanbieders die allemaal bijdragen aan willekeurige interpretaties die zeker niet altijd door deskundigen worden uitgevoerd. Het risico van chaos ontstaat in informatie voorziening en losgeslagen interpretaties die het maken van gefundeerde innovatie keuzes en processen belemmeren. CalVal is daarom een uiterst serieuze en tot op heden onderschatte aangelegenheid waar we allemaal structureel overeenstemming in dienen te vinden.

Hoe verklaren we de enorme verschillen tussen meetkast 13 en 26? Is dat een meetfout? Te wijten aan bebouwing of lokale activiteiten?

Hoe verklaren we de enorme verschillen tussen meetkast 13 en 24? Is dat een meetfout? Te wijten aan bebouwing of lokale activiteiten?

Omdat het niet alleen om AiREAS gaat vanuit de context van gezonde verstedelijking maar ook andere steden die vanuit een andere context een meetinfrastructuur hebben aangelegd (bijvoorbeeld Nijmegen en Rotterdam) werd geopperd om een generieke vergadering te beleggen waarbij TNO de juiste facilitaire keuze leek. Het bleek een open en transparante bijeenkomst te worden met veel gedeelde inzichten en opvattingen. Hier kunt u het boeiende verslag lezen dat door TNO is opgesteld.

De belangrijkste conclusie is dat CalVal sterk door de context waarin metingen worden gedaan wordt bepaald. Het is een groot verschil wanneer een meetnetwerk gebruikt wordt voor bestuurlijke informatie voorziening, bijvoorbeeld voor het volgen van nationale of Europese luchtkwaliteit normen, dan wanneer het wordt gebruikt voor het aanjagen en volgen van integrale gebiedsinnovatietrajecten zoals AiREAS en integraal gezonde verstedelijking.

De discussie blijft open en onderdeel van de verschillende verantwoordelijkheden en insteken. AiREAS gaat in ieder geval haar eigen norm verder uitwerken met haar partners en de Local AiREAS rondom het proces van gezonde verstedelijking vanuit luchtkwaliteit. We danken natuurlijk TNO voor deze faciliterende inzet en het indrukwekkende verslag.