In juni liepen 12 betrokken burgers ieder 5 dagen lang met een rugzak vol meetapparatuur door de stad. Zij volgenden zoveel mogelijk hun normale leefpatroon maar deden uit eigen beweging ook speciale toevoegingen. De metingen werden constant gedaan of men nu binnen was of buiten, lag de slapen of op weg was naar het werk.

Het project werd uitgevoerd door TNO in samenwerking met AiREAS. Er waren drie groepen samengesteld met verschillende achtergronden:
* deelnemers uit de AiREAS POP,  het lopende onderzoek over gezondheid, luchtvervuiling en levensstijl.
* betrokken mensen bij AiREAS die op plekken wonen of werken waar speciale aandacht naar toe gaat, bijvoorbeeld het vliegveld.
* Personeel van het TNO kantoor in Eindhoven.

image

Elke deelnemer aan het onderzoek heeft reeds een persoonlijke analyse van de resultaten van de eigen metingen thuisgestuurd gekregen. Deze workshop avond had twee uitgangspunten:

– toetsen of men gebruik zou maken van verschillende technologie ontwikkelingen die meer inzicht geven over vervuiling en de eigen blootstelling
– algemeen opgedane inzichten tijdens het onderzoek

De avond vond plaats in Wonderlab op Strijp-S. Deze keuze was gemaakt om een link te leggen met technologische innovatie die voortkomt uit prikkels voor het ontwikkelen van een gezonde levensstijl en leefomgeving. Wonderlab faciliteert met ruimte en advies voor startende ondernemers in de hightech.

Toetsen gebruik technologie
TNO presenteerde een 6 tal innovaties die gebruik maken van luchtmetingen en vroeg om feedback over eventueel gebruik ervan, al dan niet tegen betaling. De algemene indruk ontstond dat alleen met aantoonbaar nut en gemak of wegens concrete behoefte (bijvoorbeeld een longaandoening) men gebruik zou maken van hulpmiddelen.

Ideeën werden uitgewisseld over bijvoorbeeld het belang van goed ventileren in huis of op het werk en dat dit misschien geautomatiseerd zou kunnen worden.

Men wilde wel hulpmiddelen gebruiken maar in die omstandigheden wanneer men het nodig dacht te hebben. Een huursysteem zou daarom beter zijn dan een verkoopsysteem.

Algemeen opgedane inzichten
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat blootstelling aan luchtvervuiling erg variabel is en volledig afhangt van de dingen die iemand doet en waar men het doet.

Zo werden er flinke pieken in blootstelling aan ultrafijnstof geconstateerd:

* tijdens het woon werk verkeer, met name in de auto, in de file op de snelweg,
* thuis tijdens dagelijkse dingen zoals koken of stofzuigen,
* tijdens het klussen,
* gewoontes zoals een kaarsje laten branden,
* horeca bezoek,
* verblijf dichtbij het vliegveld,
* plekken in de binnenstad,

Buitenshuis zijn er veel zogenaamde achtergrond vervuilingspatronen die te maken met de algehele vervuiling van de mens en haar omgeving. Daar komen dan de specifieke lokaal geproduceerde pieken bij.

Geconstateerd werd dat de minste blootstelling over het algemeen binnenshuis of in een goed geventileerde werkomgeving plaats vindt en vooral ’s nachts als men slaapt. Het belang van goede ventilatie werd meermalen onderstreept. Bij goede ventilatie verdwijnen eventuele pieken veel sneller en is de blootstelling een stuk geringer. In de openbare ruimte ligt de blootstelling vooral aan wat er om ons heen gebeurt. Het vliegveld blijkt een bron van veel ultrafijnstof maar vooral dicht bij het vliegveld en in de windrichting van dat moment. De binnenstad en snelwegen ook. Door deze te vermijden daalt de blootstelling aanzienlijk.

image

Conclusie
Er waren veel verrassende indrukken over de verschillende vervuiling en blootstelling patronen. Boeiend is te constateren dat met wat zelfbewustzijn de blootstelling aanzienlijk verminderd kan worden maar dat we vaak niet weten waar we aan moeten denken in onze dagelijkse praktijk. Ook blijkt dat de mens in zijn algemeenheid veel vervuilt door onze gewoonte om dingen te verbranden (mobiliteit, kaarsjes, koken) en het woon-werk verkeer. De concentratie van veel mensen, bijvoorbeeld in de file of in de stad levert een evenredig hoge vervuiling op.