DAMAST staat voor “Development of an Automatic system for Mapping Air quality risks in Space and Time”. Projectleiders zijn Prof. Alfred Stein, Dr. Nicholas Hamm en Dr. Gerard Hoek. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekster Vera van Zoest.

Gebruik makend van het Innovatief Lucht Meetsysteem van AiREAS te Eindhoven gaat het project 2D en 3D modellen realiseren om de blootstelling aan luchtvervuiling zichtbaar te maken. In essentie ontwikkelt DAMAST een cruciale schakel voor weergave en interpretatie van gevalideerde data zodat deze vol vertrouwen kan worden benut voor alle wetenschappelijke onderzoeken maar ook de innovatieve toepassingen waar de data kwaliteit en interfaces een cruciale rol spelen.

Het project gaat enkele jaren in beslag nemen en ontwikkelt zich parallel met de gezonde verstedelijking processen die AiREAS inspireert, innoveert of meetbaar implementeert zoals vanuit het “Grote Knoppen team”. DAMAST is een fundamentele toevoeging voor de CalVal overwegingen waar AiREAS verantwoordelijkheid voor neemt.