Vanavond werd het akkoord tussen het Leefbaarheidsfonds Airport Eindhoven en AiREAS officieel aangekondigd. De locatie was Eindhoven Airport zelf. Aanwezig waren bestuurders van het fonds, leden van het leefbaarheid en burgerparticipatieteam Eindhoven Noord (Acht, Achtse Barrier, Blixembosch, Woensel Noord), AiREAS, Stad van Morgen (COS3I) en Eindhovens Dagblad. Het doel van het akkoord is om inzicht te krijgen in de blootstelling  van de lokale bevolking aan de overlast, wat men zelf kan doen aan de leefbaarheid in de omgeving en hoe we de lokale en nationale instanties kunnen beïnvloeden met concrete gegevens. Het project is tevens een pilot voor eventuele uitvergroting naar andere betrokken gebieden.  

https://www.ed.nl/eindhoven/veertig-mille-uit-fonds-voor-luchtmetingen-eindhoven-noord~ae725944/

De luchthaven van Eindhoven geeft bij omwonenden overlast in de vorm van luchtvervuiling en geluidsoverlast. Sinds 2014 beseffen we, door een TNO rapport over ultrafijnstof uitstoot van vliegtuigen,  hoeveel potentiële gezondheid schade er wordt aangericht door het vliegverkeer. Daar komt nog bij wat het effect is van bestemmingsverkeer van auto’s en ander voertuigen van en naar het vliegveld? Andere, onderbouwde bronnen duiden op extra patronen van manipulatie van onze leefomgeving door middel van toevoegingen aan de uitstoot van vliegtuigen (zoals Chemtrails).

AiREAS is bezig met de verschillende gemeentes en de omgevingsdienst Zuid Oost Brabant in de regio met het zogeheten ILM 2.0. Dat is een meetservice dat vanuit drie grote opgaven kijkt naar vervuiling in stedelijke, airport en intensieve veehouderij situaties. Het vormt een soort regionale ruggengraat van kwalitatief hoogwaardige metingen. Maar dit is niet genoeg.

Voor burgerparticipatie moeten we veel dichter bij de leefsituatie van de inwoners komen en hun betrokkenheid zoeken. Dat noemen we de derde meetschil, de schil waarin we met instrumenten van lage kosten “het onzichtbare zichtbaar maken” samen met de lokale bewoners en betrokkenen. Door dit in AiREAS verband te doen brengen we alle schillen met elkaar in verband zodat er een optimale dialoog ontstaat ten behoeve van gezondheid waar iedereen (overheid, burgers, innovatief ondernemen, onderwijs en wetenschap) een waarde toevoegende rol in speelt.IMG-20181106-WA0010