Door: Rino Groenenberg

Al enige tijd ben ik in contact met AiREAS… een platform dat zich inzet voor een gezonde leefomgeving via o.a. luchtkwaliteitsmetingen, met als doel het terug dringen van deze vorm van vervuiling en het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag.

Zelf doe ik hier ook onderzoek naar aangezien ik Building Physics studeer aan de TU/e. Wat ik echter ben tegen gekomen tijdens mijn onderzoek is dat er meerdere vormen zijn van luchtvervuiling dan alleen fijnstof…

Er is namelijk ook electrosmog… Vervuiling van elektriciteit en draadloos communicatieverkeer. Dit gaat via de ether, wat eigenlijk ook lucht is. Vandaar de link. Er zijn verschillende vormen van electrosmog, waaronder:

Microwaves

Meerdere wetenschappers waarschuwen voor de gevaren van draadloze communicatie. Deze wetenschappers hebben zich verenigd via het bioinitiative report.

Verder zou ik mensen vooral willen attenderen de wetenschappers Martin Blank, Magda Havas en Devra Davis. Het is aan te bevelen de Youtube kanalen van deze personen te bestuderen.

Elektrische en Magnetische velden

Alles wat op het stroomnet is aangesloten, staat onder spanning. Ook als je een apparaat niet gebruikt. Voor een concreet voorbeeld kunt u ook een blog van mij lezen hierover.

Verder zijn er ook magnetische velden om rekening mee te houden. Daarbij geldt over het algemeen de regel, hoe meer stroom iets gebruikt, hoe groter het magnetisch veld. Ga dus bijv. niet naast een transformatorhuisje wonen of werken.

Een leuk voorbeeld hiervan is ook het volgende Youtube filmpje waarin u kunt zien wat de invloed is van het volume op magnetische velden van een speaker box.

Voor de liefhebbers staan er nog meer video’s op mijn Youtube kanaal. Tevens heb ik ook een Patreon pagina.

Dirty Electricity

Naast de eerder genoemde elektrische en magnetische velden is er ook een vorm van electro pollution in de vorm van dirty electricity (DE) / dirty power / EMI (electro magnetic interference)… Wetenschapper en onderzoeker Sam Milham heeft hier een groot gedeelte van zijn carrière aan gewijd… Zijn conclusie was dat blootstelling aan deze straling een significante correlatie heeft met kanker (omdat het zorgt voor stress in je lichaam wat je immuunsysteem verzwakt). In een case study vermeld hij dat “a single year of employment in a room that had a G/S meter overlad increased a teacher’s cancer risk by 26%. Volgens Sam Milham is Dirty Electricity een van de meest gevaarlijke vormen van straling, maar tevens wel een die het gemakkelijkst aan te pakken is door het te filteren.

Overige vormen van straling

Er zijn ook andere vormen van straling, zoals röntgen, zonnestraling, kosmische straling,  etc. Dit zijn echter weer specialismen op zichzelf en zullen in deze blog niet behandeld worden.

Hoeveel Straling is er in Eindhoven en Brainport Area ?

Zelf ben ik in bezit van diverse meetapparaten en hiermee heb ik meerdere malen steekproeven gedaan. Wat me daarbij is opgevallen is dat de niveaus van de microwaves veel hoger zijn dan noodzakelijk en dat er veel antennes staan bovenop appartementen… Dit vind ik persoonlijk vrij zorgelijk, aangezien in de film Resonance, beings of Frequency wordt gemeld dat iedereen die binnen 500 meter van een zendmast woont een 3x zo hoge kans heeft op kanker (statistisch gezien). Vooral mensen die in het directe zicht wonen of onder een zendmast zou ik aanraden om metingen te doen en maatregelen te nemen. Verder is het mij opgevallen dat er zeer veel dirty electricity is, vooral op plekken waar je het niet mag verwachten zoals op de TU/e, op High Tech Campus en in veel kantooromgevingen.

Wat is er aan te doen?

Zoals elke wetenschapper is het probleem het best objectief aan te pakken… Dit houdt in dat begonnen wordt met een 0 meting om te bekijken waar men op dit moment staat. Vervolgens kunnen afhankelijk van de wensen en budget maatregelen genomen worden, waarna via een na meting gekeken kan worden of de maatregelen goed genomen zijn. Verder zijn er een aantal simpele tips die voor iedereen gemakkelijk en gratis te nemen zijn.

Wat is aan te bevelen qua beleid?

Bedrijven kunnen contact opnemen voor een op maat gemaakt advies, hetzelfde geldt voor consumenten.

Overheden en instanties die gaan over beleid wil ik aanbevelen om richtlijnen op te stellen voor blootstelling aan de verschillende stralingen… Op dit moment zijn er bijna geen wetten hiervoor waardoor iedereen zich verschuilt achter regelgeving. Op het moment dat er richtlijnen komen zou dit een mooie eerste stap zijn aangezien dit dan bijv. ook invloed kan hebben op waarde van vastgoed e.d. Overheden mogen ook contact opnemen.

Meer info en contact

www.lowemflife.com

www.facebook.com/stralingstips/

https://www.linkedin.com/in/rinogroenenberg/ (ik accepteer alle verzoeken/berichten).