Sinds eind 2016 wordt nagedacht over een vervolg van het AiREAS ILM 1.0 meetnetwerk dat sinds eind 2013 functioneert in Eindhoven. Het is destijds met vereende krachten neergezet in een wereld die zich nog aan het oriënteren was op gebied van luchtvervuiling. Twee jaar gesteggel volgde omdat Eindhoven graag regio breed wilde investeren zodat allerlei belangrijke opgaven aandacht konden krijgen, kosten verdeeld konden worden en uniformiteit in de aanpak moest leiden tot een serieuze dienstverlening.

Zo’n plan omvat vele partijen die hun zegje willen inbrengen. Ondertussen waren er dit jaar gemeenteraad verkiezingen. Gelukkig hebben vele coalities gezondheid nu hoog in het vaandel en worden lokale bestuurders onder druk gezet om snel wat te doen. Dat leverde een boeiende twee stromen snelheid. Het grote gesteggel enerzijds rond de ILM 2.0 begint positieve vormen aan te nemen. De discussie gaat vooral over wie draagt bij met geld, governance en het borgen van het hogere gezondheid doel in een discussie die vooral techniek lijkt te omvatten.

Anderzijds willen gemeenten in de omgeving en bepaalde wijken in Eindhoven veel sneller van start met het inzoemen op hun eigen lokale uitdagingen. Men heeft een tijdje gewacht op het AiREAS ILM 2.0 maar sluit zich nu versneld aan bij AiREAS Burgerparticipatie en ons zogeheten Q3 en Q4 netwerk, om hun eigen dynamische schil en burgerparticipatie op te zetten. Sinds na de zomer worden projecten weer toegekend en groeit het vertrouwen in de aanpak van ons onafhankelijke burger participatie initiatief. Dankzij niet alleen de kartrekkers van AiREAS maar ook de steun van de diversiteit aan partners.

Ondertussen zijn de publicaties van AiREAS wereldwijd meer dan 14.000 keer gedownload. En wordt de aanpak onverwacht door verschillende bronnen genoemd en erkend.