Eerste meetresultaten zijn veelbelovend

Eerste meetresultaten zijn veelbelovend

De airboxen in Eindhoven meten ultrafijnstof, fijnstof, temperatuur, vochtigheid en ozon maar nog geen NO2. Die ontwikkeling wordt door ECN voor AiREAS uitgevoerd. De eerste tests hebben plaatsgevonden in de openbare ruimte in het centrum van Eindhoven. De test dienen te verifiëren of de gemeten NO2 overeenkomt met de gekalibreerde NO2 monitor die daar vanuit het rijk aanwezig is. In het plaatje is te zien dat de metingen synchroon lopen. Dit is geweldig nieuws en een eerste felicitatie waard voor het ontwikkelteam.

AiREAS gebruikt het fijnmazige meetnetwerk (ILM genaamd) om met haar leden en partners samen te werken aan de co-creatie van de gezonde stad. Het meetnetwerk maakt het “onzichtbare zichtbaar” waardoor er verbanden gelegd kunnen worden met de ontwikkeling van volksgezondheid in de stad en de manier waarop wij allemaal samen met de stad omgaan. Het is een stimulans om met elkaar innovaties toe te passen die de leefomgeving optimaal maken voor ons welzijn.