image

Vandaag mocht AiREAS een tafel installeren met haar cocreatie materiaal tijdens de Dutch Design Week ochtendsessie die door de Provincie Noord Brabant werd georganiseerd onder de titel “de toekomst van water en milieu.

image

Links ziet u Genio van Hoof van partner Imtech en rechts Bas van Bree van partner ECN. Beiden zorgen voor de inhoudelijke aandacht voor de meetproducten en infrastructuur die uit de AiREAS cocreatie zijn voortgekomen. Ondergetekende zorgde voor het conceptuele aandeel mocht daar belangstelling voor zijn.

Een 4 tal presentaties waren geselecteerd om de genodigden uit gemeentes en partnerorganisaties te inspireren. Aanvankelijk was AiREAS dat ook maar door onvoorziene omstandigheden vielen we op het laatste moment uit het podiumprogramma. We hebben daarover gereclameerd, juist omdat het multidisciplinaire burgerinitiatief verhaal van AiREAS het verschil maakt met de gestuurde wereld van overheidbelangen. Op een tafel zijn we beperkt tot het tonen van producten en diensten die in cocreatie zijn ontstaan. Dat doen we graag maar AiREAS is een beweging rond een kernissue die de hele wereld aangaat.

Het mocht niet baten maar al met al was het fijn om genodigd te zijn en toch iets te mogen tonen van onze “gezonde stad” aanpak.

De 4 presentaties toonden echter dat het burgerinitiatief en de manier van multidisciplinair samenwerken aan gedragsverandering doorslaggevend is voor snelle resultaten. Wat dat betreft zou AiREAS achteraf toch een ideaal voorbeeld zijn geweest door in te haken op de themas:

1. Heeft klimaatbeleid voor gemeenten nog zin?
Het pleidooi van wetenschapper Reyer Gerlagh begon met een geschiedenis link te leggen die zo’n 500.000 jaar terug ging in de tijd. Dan zien we de klassieke CO2 pieken met de piekvorming van nu.
image

CO2 pieken en temperatuur lopen met elkaar op. Dat is normaal en cyclisch. De klimaatverandering effecten van vandaag zou de CO2 oorsprong hebben in de jaren 70. De effecten van de afgelopen jaren zullen in 2050 te merken zijn. Dat komt de traagheid van de opwarming door de enorme watermassa op Aarde. De vrees van de wetenschappers is dat, in tegenstelling tot de pieken in het verleden, de door de mens beinvloedde piek doorslaat boven alle grenzen heen. Dat komt door verbranding fossiele brandstoffen, levensstijl issues en groei van de wereldbevolking.

Het is daarom de hoogstetijd voor drastische maatregelen. Geld is er voldoende. Denk aan pensioenfondsen. Die zouden zich moeten richten op de energietransitie naar zelfvoorziening of minstens 100% alternatieven voor fossiele verbrandingen. De kosten zouden maar relatief gering zijn om het probleem wereldwijd in zijn geheel op te lossen.

NB: Stad van Morgen werkt met sustainocratisch FRE2SH (partner AiREAS) aan de energie transitie vanuit burger zelfredzaamheid maar voelt steeds zich tegengewerkt door de winst en belastingbehoefte verweven in het energiebelang van overheid en energie en vastgoed bedrijven. De theorie van zelfredzaamheid heeft een economische tegenpool van gewenste hierarchische afhankelijkheid. De energie en maatschappelijke transitie verlangt een hele andere overheidsfinanciering. En die blijft uit in Nederland met veel kwetsbaarheid tot gevolg.

2. Lilian van den Aarsen is programma directeur Deltaprogramma Rivieren en vertelt over het waterbeleid en de meerlaagse veiligheid die men introduceert. Haar verhaal “Waterveiligheid begint in de voortuin” ging over alles behalve de voortuin, tenzij je die laat uitstrekken tot dijken bij Zandvoort natuurlijk. De kern van het verhaal is de kracht van multidisciplinair samenwerken én het bedenken van multifunctionele oplossingen.
image

Natuurlijk zouden wij in de Stad van Morgen (Stichting STIR en ideologische oorsprong van AiREAS en FRE2SH) deze boeiende ontwikkeling van het Deltaprogramma doortrekken naar burgerinitiatieven, participatie en betrokkenheid, zowel in steden als platteland. Dat zou het multidisciplinaire plaatje van het programma Sustainocratisch maken en uiteindelijk leiden tot multifunctionele innovaties in binnensteden en woonwijken zoals wij dat in FRE2SH al voorzien.

3. Ira Helsloot prikkelt het publiek vanuit de visie dat rampenbestrijding vooraf een niet te plannen zaak is en doorspekt met mythes. Uiteindelijk zijn de getroffen burgers degenen die actief de reddingswerken oppakken en zich organiseren nog ver voordat hulpverleners in beeld komen.
image

De mythe van plunderaars is ronduit onzin. Te veel geld gaat zitten in vooroverleg en boekwerken die in het heetst van de ellende toch niet van toepassing zijn. Het beste rampenplan is “geef de mensen de vrijheid en ruimte om zich te organiseren en vraag professionele hulpverleners zich extra in te zetten vanuit hun kundigheid. Zelfredzaamheid is een uniek verschijnsel dat mensen aanzet tot betere en effectievere actie dan alles wat men vooraf kan bedenken en plannen. Onder de juiste omstandigheden zijn burgers in staat tot enorme spontane en gerichte inspanningen en samenwerking. Daar kan geen hulp structuur tegenop, wel aanvullen.

De toespraak viel goed bij AiREAS omdat wij de (lucht)vervuiling en bijbehorende consequenties op mens en omgeving een regelrechte wereldwijde catastrofe beschouwen en ons vanuit die vorm van rampenbestrijdend burgerschap organiseren juist omdat het tot effectievere, snellere en goedkopere oplossingen komt dan via de institutionele en bureaucratische wegen. Voorkomen van bepaalde rampen kan natuurlijk ook door inspirerend de goede voorbeelden in de wereld over te nemen en toe te passen (STIR Academy is ook ons wereldwijde kennisdeling netwerk initiatief). “De overheid kan geen mensen redden, een gemeenschap wel”, zei hoogleraar Helsloot terecht.

4. Tot slot kwam de “duurzame Nederlander” Mauritz Groen aan het woord met een verhaal over het gebruiken van de eigen bezieling en zingeving rond de wereldwijde problemen van klimaatverandering, energieproblemen en regionale armoede in bijv Afrika. Hij wees op Al Gore, zijn gepubliceerde boeken en productcreaties (zijn eigen wakawaka) die vanuit de problemen zijn gemotiveerd en met creativiteit hun weg vinden naar de wereldmarkt. De kern van zijn betoog was “leiderschap” door ergens voor te gaan staan en door te zetten. Dat geldt niet alleen voor ondernemers maar ook voor ambtenaren.
image

Afrondend hebben we de 7 standuitingen (Waarvan 2 AiREAS) kunnen bekijken en even netwerken met wat mensen van de provincie, de organiserende gedeputeerde (Johan van den Hout) en de genodigden.

Wordt vervolgd…

Jean-Paul Close