http://www.maps4society.nl/

http://www.maps4society.nl/

De TU Twente, onder leiding van Prof. Alfred Stein, heeft een research project ingediend dat integraal gebruik maakt van Local AiREAS Eindhoven en de betrokken partners. Afgelopen vrijdag is bekend geworden dat het ingediende project behoort tot een van de 6 (uit 13)  uitverkoren volledige projecten die door de strenge selectie van Maps4Society zijn gehonoreerd.

Wij feliciteren Prof. Stein natuurlijk met dit resultaat en onszelf als AiREAS samenwerkingsverband dat wij in relatief korte tijd met elkaar de basis hebben kunnen neerzetten dat het vertrouwen kan winnen voor zulke prestige projecten.

De titel van het project is:

Developing an Automatic System for Mapping Air Quality Risks in Space and Time

Het fijnmazige meetnetwerk van AiREAS is mede tot stand gekomen door de inzichten van Prof. Stein rond plaatsing van de Airboxen, de modulering en relatie met omgevingsfactoren, zoals klimaat, weertypes, vervuilingstypes, enz.  Het vernieuwende van dit ILM netwerk is het fijnmazige karakter, de nagenoeg real time metingen van vele stofformaten (Ultrafijn tot PM10, NOx)  en de rechtstreekse betrokkenheid van allerlei gespecialiseerde en functionele disciplines die omgaan met de dynamiek van een stad (overheid, wetenschap, burgers en bedrijfsleven).

Maar het ILM op zich mag dan wel een continue stroom van informatie opleveren, de interpretatie ervan in relatie tot volksgezondheid staat nog in de kinderschoenen. Dit research project wordt daarom van enorme waarde geacht in de ontwikkeling van AiREAS als motor van co-creatie van gezonde steden door niet alleen een meetoordeel aan luchtkwaliteit te ontlenen maar ook een risico en waardeoordeel.

Daarbij staat dit researchproject niet op zichzelf in AiREAS omdat het zich richt op luchtkwaliteit assessment in Ruimte en Tijd. Tegelijkertijd wordt ook fase 2 uitgerold die gezondheid benaderd vanuit fysieke benadering van de mens zelf vanuit lichaam, levensstijl en zelfbewust gedrag met 4000 betrokken stadsbewoners.