Vandaag werden de drie Airboxen in Breda in gebruik genomen. Daarmee is Breda de tweede Brabantse stad, na Eindhoven, die als Local AiREAS gaat werken aan de gezonde stad. Het is derde Brabantse stad met AiREAS apparatuur omdat Helmond al enige maanden over een Airbox beschikt.

image

Elke stad is anders en elk beleid ook:

Eindhoven heeft het pionierschap geleverd door in 2011 de uitnodiging te aanvaarden voor de cocreatie van een gezonde stad onder voorzitterschap van een “mens” in plaats van een “functie”. Sindsdien wordt Eindhoven ook bestuurlijk gekend en geëerd in Europa en daarbuiten door deze nieuwe vorm van participatie en cocreatie in plaats van redeneren vanuit hiërarchische verhoudingen. Het AiREAS meetsysteem in Eindhoven met 32 meetpunten is uniek in de wereld en levert ongekende inzichten op die de bevolking prikkelen tot allerlei innovaties.

Helmond werd deelgenoot van het meetnetwerk met slechts een enkele Airbox. Er is nog geen Local AiREAS cocreatie team. Uniek aan Helmond is dat men bestuurlijk (dus nog vanuit de hiërarchie) de Airbox laat rouleren op vermeende luchtvervuiling hotspots. Dat is voor AiREAS interessant om te zien of met een enkele semi-mobiele Airbox voldoende inzicht verkregen wordt om toch tot initiatieven te komen, al was het maar op beleid niveau? Helmond kan daarbij spiegelen aan de nabije infrastructuur van Eindhoven die als een soort gratis calibratie systeem functioneert voor Helmond.

Breda is wél een Local AiREAS dankzij de lokale ambtenaar die zich regelmatig opstelt als lokale Sustainocraat voor het leggen van de noodzakelijke verbindingen met de lokale bevolking, bestuurders en belangen maar daarna het tafel voorzitterschap overlaat aan een onafhankelijke persoon zodat hijzelf de belangen van de overheid kan blijven behartigen tijdens het groepsoverleg. Dat is ook uniek. Daarnaast heeft Breda geheel eigen issues op de agenda geplaatst, zoals hittestress en gezondheid, binnenstedelijk wonen en monumentale panden.

Kortom, AiREAS leeft op een unieke manier nu in drie verschillende steden. De provincie Noord Brabant heeft gezondheid nu ook structureel op de agenda geplaatst waardoor we nu in gesprek gaan om stad en platteland te verbinden met alle positieve gevolgen van dien op gebied van toegepaste innovaties, bedenken van nieuwe producten en diensten en de verbintenis met de wereldeconomie van tourisme, innovatie uitvergroting en kwaliteit van leven.

Brabant is goed bezig.