Als wij mensen uit willen leggen hoe we de dicht bij de bevolking gemeten (dankzij fase 1) luchtkwaliteit nu in relatie willen brengen met onze levensstijl, bewustzijn over het belang van een gezonde leefomgeving en de beïnvloeding van onze gezondheid dan vindt men het al snel abstract of complex. Dat is het ook maar als je als deelnemer betrokken wordt bij zo’n onderzoek waarin je zelf centraal staat dan gebeurt er van alles, niet alleen met de deelnemer maar ook zijn of haar omgeving.  Om dit duidelijk te maken hebben we er een filmpje van gemaakt:

Dit noemen wij fase 2 van AiREAS in Eindhoven, namelijk vanuit luchtkwaliteit en gezondheid de bevolking aansporen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor veranderingen die de balans bevorderen voor onszelf en onze omgeving. Luchtkwaliteit meten we door onze meetkastjes dicht bij de bevolking. Gezondheid meten we door geruime tijd een grote groep mensen in de stad  te volgen en op gezondheid parameters en blootstelling door te lichten. Dan ontstaat een persoonlijk beeld voor de deelnemer zelf maar ook een collectief beeld waar bestuurders, ondernemers en wetenschappers iets mee kunnen. Ook AiREAS kan er wat mee in zijn geheel door ervaringen en inzichten te anonimiseren en te delen met de stadsbevolking.