Volgens onderzoek in verschillende steden van Europa is gebleken dat wonen in de buurt (< 200 meter) van een drukke verkeersweg schadelijk is voor de gezondheid.

Dat was natuurlijk al bekend wegens geluidshinder en andere ongemakken. Daar komen nu ook nog eens allerlei risico’s bij door fijnstof en ultra fijnstof. Hier kunt u een aantal publicaties downloaden met informatie (uiterst wetenschappelijk) dankzij Imagelab en de deskundigheid van Medisch Directeur Eric de Groot die nu lid is geworden van AiREAS.

2009 10 28 bmj – Research document

Rivera_IMT_traffic_NO2_EHP_2012  onderzoek over de relatie tussen verkeersintensiteit en aderaandoeningen.

Wonen bij snelweg groot gevaar voor hart – AD artikel in het Algemeen Dagblad December 2012

En nu?

Wonen in het drukke Nederland en in onze steden heeft zo zijn voordelen. Daarom trekken mensen er ook massaal naar toe. Het is algemeen bekend dat een stad of een druk gebied met veel verkeer per definitie niet direct gezond is voor het menselijke lichaam. De vele voordelen van het gebied wegen dan op tegen de nadelen. Mevr. A zegt dan ook “Sommige dingen kun je beter niet weten”.

Dat neemt niet weg dat wij onze verantwoordelijkheid dienen te nemen. De vele mensen die in de risicozones zitten ontwikkelen klachten die naast persoonlijk leed ook een druk leggen op de zorginstellingen. Dat heeft naast menselijkheid ook effecten op de gevolgeneconomie. Die zien wij op dit moment harder groeien dan de primaire economie van consumptie die krimpt. Ook maken mensen zich zorgen dat als dit soort gegevens algemeen bekend zijn de waarde van de betreffende woningen en wijken zal dalen omdat de leefbaarheid in het gebied slechter is dan elders. “Iets doen” is dus in een ieders belang.

Overheid?

De maatschappij maken wij samen, niet de overheid. Dat is ook de essentie van AiREAS als samenwerkingsverband. Wat kunnen wij er zelf aan doen dat de verkeersdrukte de leefbaarheid en onze gezondheid zo min mogelijk aantast? Dat is een moderne uitdaging op zich. Het gaat niet alleen om de mensen die nabij een snelweg wonen. Vaak woonden ze er al voordat de weg er was. Of kwamen ze er te wonen voordat we wisten welke schade ze konden oplopen.

Er is zoiets als een solidariteitsprincipe dat verder gaat dan alleen het belang van belasting betalen. We zijn het aan elkaar verplicht om zelfbewust om te gaan met onze omgeving, gezondheid en veiligheid. Ook wij, die niet in de buurt van de snelweg wonen, rijden over die drukke wegen en dragen dus bij aan de gezondheidproblemen van de ander.

De variabelen zijn zo divers dat veel onderzoek nodig is maar ook gezond verstand. Wij hebben gigantisch veel technologie tot onze beschikking waardoor wij naast sociale innovatie en bewustzijn ook ons hard kunnen maken voor het gebruik van kennis en technieken. Dat wat wij als bevolking zelf kunnen doen zullen we dan ook zoveel mogelijk uit eigenbelang en gemeenschapszin moeten doen. Daarna kunnen wij natuurlijk ook verantwoordelijkheid vragen aan de vele instanties. Die zijn daar best wel gevoelig voor want anders deden ze niet met ons mee in AiREAS.

Living lab Eindhoven – “De gezondste stad”

In Eindhoven experimenteren wij met gedrag en innovatie door o.a. een enorm netwerk van meetstations neer te zetten waardoor wij het “onzichtbare zichtbaar” kunnen maken. Daarmee krijgen wij vanaf Juni 2013 een eerste nulmeting van de hele situatie in de stad. Alle acties die we ondernemen dienen dan zichtbaar te worden via dit meetnetwerk. En hopelijk laten ze een verbeterende trend zien.

Eindhovens Dagblad 07.06.2013

Eindhovens Dagblad 07.06.2013

Daarmee gaan wij aan de slag. Natuurlijk krijgen twee buurten die zich al gemeld hebben vanuit burgerbelang bij verkeersknooppunten prioritair aandacht. Vogelaarswijk en Achtse Barrier. Hopelijk leren we samen zoveel dat andere steden er een voorbeeld aan nemen en ons gaan volgen. We gaan samen met de lokale wijkbelangen een plannetje maken om te kijken wat er allemaal gedaan kan worden. Via deze weg houden wij u op de hoogte van initiatieven maar vooral ook de resultaten.

We kunnen kritisch zijn naar ons verleden en de dingen die we door onwetendheid of verkeerde prioriteiten verkeert zouden hebben gedaan. Dat lost niets op. Met de kennis van nu dienen wij verantwoordelijkheid te nemen en positief bijdragen aan ons heden en de toekomst. Dat kan optimistisch en vooruitstrevend. Dat is precies de geest waarmee iedereen in AiREAS samenwerkt en op aangesproken kan worden.