Als we algemeen naar luchtkwaliteit metingen kijken dan zien we alleen dat een bepaalde hoeveelheid deeltjes in de lucht omhoog gaat of omlaag. Wat deze stijging en dalingen veroorzaakt is al een uitdaging op zich. Vaak ligt het aan de vervuilers in de buurt, zoals verkeer, houtstook, industrie, een walmende scooter onder de meetkast, enz. Maar soms ligt het aan het weer, zoals de windrichting, de luchtdruk verandering, de vochtigheid. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden als we iets willen vinden van een meting.

Sinds enige tijd wordt er gekeken in real time wat de oorsprong is van de verschillende deeltjes in de lucht. In dit plaatje krijgen we daarvan een indruk.

Lokaal maatregelen nemen is altijd relevant natuurlijk. Uiteindelijk wordt 50% van onze blootstelling aan luchtvervuiling door onszelf veroorzaakt. We kunnen onze gezondheid derhalve snel beïnvloeden door zelfbewust om te gaan met onze ademhaling en de kwaliteit van onze eigen leefomgeving. Als we het strikt bekijken zijn we allemaal de achtergrond vervuiling voor een ander. Als iedereen in de wereld zelf verantwoordelijkheid zou nemen voor het eigen gedrag, mens en instellingen zoals bedrijven, dan zouden we de problemen snel oplossen. Het goede voorbeeld is daar om veel beter dan het kritisch kijken naar `de ander`.