Gedurende de laatste jaren hebben er verschillende meetcampagnes plaatsgevonden in de gemeente Nuenen. Dit heeft veel stof doen opwaaien (spreekwoordelijk gelukkig) met een enorm leerproces rondom de inzet van allerlei instrumenten. Het is niet gemakkelijk geweest om de verdeeldheid tussen de deelnemers om te bouwen naar samenhorigheid in de gemeenschappelijke uitdaging en verantwoordelijkheid. Met het verslag in de hand kunnen we alleen maar bouwen aan een band van cocreatie. Dat gaan we in de loop van januari 2023 proberen.

Op verzoek van verschillende deelnemers, met in acht name van nieuwkomers die niet alle fasen en ontwikkelingen hebben meegemaakt, heb ik hierbij de verschillende verslagen en stappen samengevoegd in een enkel document. Zoals men kan constateren heeft AiREAS zich vaak uit moeten leggen. Dat is ook logisch. We komen nu eenmaal uit een gefragmenteerde werkelijkheid van belangen waarin we gewend waren anders met elkaar om te gaan. De kracht van samen is onwennig voor iedereen. Ook stonden verwachtingen en werkelijkheid soms haaks op elkaar omdat we bezig waren op onbekend terrein van technieken, meetkeuzes, afstemming van prioriteiten, enz.

Dit is het verzamelverslag. De vragen voor nu zijn: Wat kunt u met de inzichten in het verslag? En welke acties brengt u zelf (als persoon of instantie) naar de gemeenschappelijke tafel ter verbetering van de lucht en omgevingskwaliteit in Nuenen? En heeft u daar hulp bij nodig?

Project Nuenen integraal