In deze uitleg gaat Govert Geldof in op de noodzaak om structureel ons energiegebruik te minderen. Het industriële tijdperk en de verstedelijking hebben ons leven gevuld met mechanische en elektronische instrumenten die allemaal energie verslinden. Veel van die energie halen we uit fossiele brandstoffen dat gepaard gaat met enorme vervuiling. Groene energie gaat ten kosten van landschappen, biodiversiteit en grondstoffen. Het lost slechts in beperkte mate iets op. De-mechanisering van ons leven lost veel meer op maar dat betekent dat we de dynamiek van ons leven weer veel dichter bij elkaar dienen te brengen. Minder mobiliteit, betere samenwerking met de natuur, meer circulair hergebruik, meer lokale productiviteit, meer direct intermenselijk contact, meer delen met elkaar, meer betrokkenheid bij onze essentiële behoefte voorziening, meer eigen verantwoordelijkheid, enz. Enkele tips:
  • Meer samenwonen in een woonruimte (community vorming, familiaire mantelzorg)
  • Lokale producten gebruiken (loop en fiets afstand)
  • Dicht bij huis of thuis werken (kies werk zorgvuldig, geen ratrace of bijdragen aan vervuiling, kies 4 x WIN organisaties of initiatieven)
  • Zelf en samen voedsel produceren
  • Lopen en fietsen. Openbaar vervoer of deelauto. Geen eigen auto meer indien mogelijk.
  • Consuminderen, genoeg is genoeg
  • Bewust vervuilende bedrijven weren
  • Samen optreden naar de overheid om ruimte te creëren voor samenredzaamheid (voedsel, energie coöperatie, deelvervoer, community vorming, enz)
  • Geniet van mindering en samen (minder is meer indien samen)
  • Steun elkaar, deel goede voorbeelden met elkaar