Eindhoven, rond middernacht Nieuwjaar

Ondanks de oud en nieuw vakantie van onze AiREAS partners was de nieuwsgierigheid erg groot om te zien wat de effecten zijn van vuurwerk op de fijnstof-concentraties in de stad? Er werd voor het eerst gebruik gemaakt van het unieke gekalibreerde ILM meetsysteem.  Hierbij enkele plaatsjes en commentaar:

De hele dag van oudjaar werden er pieken van fijnstof gemeten die klaarblijkelijk van vuurwerk afkomstig waren. Het meest actief bleek de Boschdijk. Rond 00:30 vertoonde zich er de grootste piek.

Verschillende pieken gedurende de dag

Verschillende pieken gedurende de dag

De weersomstandigheden (wind, lichte regen) waren zodanig dat de pieken snel weer verdwenen.

Ook werd op verschillende locaties ultrafijnstof gemeten. Te zien is dat aan het Spijndhof de concentratie met een factor 20 toenam! Bij de Jeroen Boschlaan bleven de deeltjes iets langer hangen of werd langer doorgegaan.

fijnstof nieuwjaar2

Over het algemeen werd in de wijken van Eindhoven het meeste fijnstof de lucht in geschoten terwijl in de binnenstad plekken waren waar amper enige vervuilende activiteit te zien was. Er is een voorlopig spreidingsplaatje gemaakt op basis van alle PM10 (de grofste deeltjes) metingen:

Spreiding van vervuiling tijdens de vuurwerkpiek in nieuwjaarsnacht

Spreiding van vervuiling tijdens de vuurwerkpiek in nieuwjaarsnacht

De gele vlekken met lichtblauwe kernen tonen de hoogste concentraties. Het plaatje is lastig te “lezen” tenzij de contouren vergeleken worden met deze kaart, waarop de meetpunten staan aangegeven, door het erover heen te leggen als een deken:

Kaart van Eindhoven

Kaart van Eindhoven

Er zijn nog weinig conclusies te verbinden aan de gegevens totdat de experts ernaar gekeken hebben. We kijken met alle partners hoe we om kunnen gaan met de gegevens zodat het een positieve reactie oplevert ten aanzien van het samenwerken aan de “gezonde stad en leefomgeving”. Deze meting en blogpublicatie is daar een voorbeeld van.

In de loop van het jaar zullen de wetenschappelijke inzichten over oorzaak/gevolg en de relatie fijnstof met onze gezondheid zich opstapelen en op verschillende manieren bekend worden gemaakt aan de stad. Ook willen we steeds meer weten wat we zelf individueel kunnen doen en als gemeenschap om de onzichtbare gevaren van luchtvervuiling te minderen en onze gezondheid te bevorderen.

Wat we ons ondertussen als burgers wel af mogen vragen is of de tijdelijk blootstelling aan zo’n hoge piek kankerverwekkend ultrafijnstof wel verantwoord is voor de mensen (vooral jongeren) die ermee omgaan of die er indirect mee in aanraking komen? Naast de vele reeds bekende gevaren van vuurwerk is deze de meest onzichtbare en nieuw om rekening mee te houden.