Dit bericht ontvingen we vandaag van onze partner Milieudefensie, Ivo Stumpe.

image

Vliegtuigen blijken enorm veel ultrafijnstofdeeltjes te veroorzaken

Onderzoek Schiphol
Per seconde stoot een opstijgend vliegtuig 100.000.000.000.000.000 ultrafijnstofdeeltjes uit. Dat is evenveel als de uitstoot van 1 miljoen vrachtwagens. Een onvoorstelbaar groot getal!

Dit is een van de schokkende resultaten van vandaag gepubliceerd onderzoek van TNO naar de luchtvervuiling van vliegverkeer rondom Schiphol.

Milieudefensie heeft op basis van het onderzoek van TNO een analyse gemaakt van de invloed op de gezondheid van omwonenden. Hieruit blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van bewoners van met name Amstelveen en Amsterdam daalt met 4 maanden tot ruim een jaar, afhankelijk van de plek waar ze wonen.

Tot voor kort werd aangenomen dat vliegverkeer weinig invloed had op de luchtkwaliteit in de omgeving, maar dit blijkt dus niet zo te zijn! Wij vinden de cijfers extreem zorgwekkend en eisen snel aanvullend onderzoek en maatregelen. Helaas is het technologisch vrijwel niet mogelijk om vliegtuigen te verschonen, dus de enige echte oplossing is minder vliegen.

Op de website van Milieudefensie vind je meer informatie over het onderzoek en de berekeningen.

Met dank aan:
image