AiREAS Eindhoven is een aanvullende aanpak overeengekomen voor de Proof of Principle in Eindhoven, namelijk het “rugzakproject” met TNO en IRAS. TNO (Technologisch Onderzoek) en IRAS (Universiteit van Utrecht – long onderzoek) hebben een rugzak samengesteld met meetapparatuur voor ultrafijnstof en fijnstof.

De rugzak is eenvoudig te dragen

De rugzak is eenvoudig te dragen

De rugzak wordt in juni 5 dagen lang door iemand in Eindhoven gedragen. Zo krijgen we een beeld van de individuele blootstelling aan ultrafijnstof en fijnstof van deze proefpersonen. De personen zijn gekozen uit 3 groepen:

* POP deelnemers: 4 personen die al meegedaan hebben aan de andere onderzoeken. Zo kunnen we gegevens vergelijken en verbinden met de POP.
* AiREAS aanhangers: 4 personen die verspreid door de stad wonen en werken. De personen zijn zo gekozen dat gegevens verzameld worden die naast die van het vaste ILM netwerk gelegd kunnen worden. Zo krijgen we een beeld van de verschillen en overeenkomsten tussen de mobiele en vaste metingen.
* TNO medewerkers: 4 personen uit de professionele werksfeer van TNO in Eindhoven. Dit geeft ons een beeld van de werkelijkheid van blootstelling die personen omringt die dagelijks pendelen tussen hun woning ergens in Eindhoven en hun werk. Het geeft ons misschien ook een beeld over verschillende levensstijlen van mensen in dit onderzoek.

De mobiele metingen worden gedaan in het dagelijkse leefpatroon van de deelnemers. Wel is gekeken of we mensen kunnen vinden die een woon of werkrelatie hebben in gebieden waar een verhoogde graad van blootstelling vermoed wordt, bijvoorbeeld door de metingen van het ILM of door de nabijheid van het vliegveld, drukke verkeerswegen, enz.

Het project loopt parallel met de POP en de gegevens worden onderling zoveel mogelijk in verband gebracht.  Dit rugzakproject zal gedurende heel juni plaatsvinden. De interpretatie van de gegevens vergt daarna enkele maanden omdat er veel variabelen een rol spelen. Wat we uiteindelijk leren uit deze boeiende actie zal mede bepalend zijn voor vervolgacties op gebied van publieke en private stimulans voor het creëren van een gezonde stad. Nog nooit heeft zo’n project plaats gevonden. We zijn daarom allemaal erg nieuwsgierig naar de resultaten.

We houden u op de hoogte via deze weg.