Stad van Morgen heeft verschillende samenwerkingsverbanden. AiREAS is daar één van en is gericht op de gezonde verstedelijking door middel van private en publieke samenwerking. Eén van de uitdagingen is om het hele bevolkingscollectief mee te krijgen in die aanpak en daar horen alle culturen bij die zich in Eindhoven hebben gevestigd. In de sociaal-economische context van de maatschappij is er een kloof tussen de bevolkingsgroepen. Deze wordt beleefd vanuit concurrentie in een geldgedreven werkelijkheid waarbij Nederlanders van niet Nederlandse oorsprong zich vaak gediscrimineerd voelen. Dit heeft afzondering tot gevolg waarbij grote cultuurgroepen, zoals de bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap, subculturen vormen die zelf schakelen met de economische maatschappelijke werkelijkheid maar niet met de grote sociale samenhang. Navraag leert dat er enkele redenen aan te wijzen zijn voor deze segregatie:

  • Laag opleidingsniveau van de eerste generatie migranten,
  • Blijvende status van “gast”-arbeider (een gevoel en uitstraling van tijdelijkheid in het verblijf)
  • Taal
  • Angst voor discriminatie door “anders” te zijn

STIR Academy is een andere samenwerking inde Stad van Morgen. Deze is gericht op het onderbouwen en bewustmaken van een maatschappij en samen-(be)leving die gebaseerd is op hogere menselijke waarden (gezondheid, veiligheid, samen-redzaamheid, zelfbewustzijn en voedsel/water). Binnen deze kaders ontvangt de academie met grote regelmaat Turkse studenten die via het Erasmus+ programma van Europa kennis komen maken met nieuwe inzichten en cultuur. STIR Academy vertelt hen ook over AiREAS en tracht hen dit gedachtegoed te laten verwerken door hen opdrachten te geven die betrekking hebben op de cocreatie van een gezonde leefomgeving.

Turkse studenten uit de stad Bursa

Turkse studenten uit de stad Bursa

Een van die opdrachten is om te kijken of menselijke kernwaarden cultuuroverstijgend zijn en misschien verbroederend werken daar waar de maatschappij gebaseerd op geldafhankelijkheid en economie het laat afweten. De jongeren worden gevraagd om in hun eigen bewoording en creativiteit de Turkse gemeenschap van Eindhoven te verbinden met AiREAS. Zij passen het UNITED concept toe:

UNITED

UNITED

Mooie creatieve interactie van de studenten die AiREAS presenteren vanuit het gezonde stad hoger doel

Mooie creatieve interactie van de studenten die AiREAS presenteren vanuit het gezonde stad hoger doel

De ervaringen zijn hartverwarmend en uiterst verbindend. De jongeren presenteren vol passie en gedrevenheid, tonen betrokkenheid en creativiteit met sterke overtuigingskracht. Ze putten uit beeldend materiaal, poëzie, zang, theater, enz om hun boodschap duidelijk te maken. Ze roeren en ontroeren hun landgenoten in Eindhoven en zorgen voor een liefdevolle band met AiREAS en de Stad van Morgen. Het blijkt een waardevolle actie dat zowel inspiratie oplevert voor Turkije, de jongeren zelf als voor ons in Nederland. De multiculturele kracht is ook van creatie en handelsbelang dat veel verder gaat dan het uitwisselingsprogramma van studenten. Zij tonen aan dat verbroedering doelgericht mogelijk is met een waardengedreven brug tussen de culturen en mooie, ondernemende initiatieven tot gevolg.

Binnen de kaders van de Proof of Principle wilden we dit aantonen en via deze weg leveren we bewijs dat alleen maar gaandeweg kan worden uitvergroot.