Op 22 november hield AiREAS haar strategisch overleg om te komen tot een meer jarenplan nu we de eerste 5 jaar van ons bestaan afsluiten. Aanwezig was de top van deskundigheid. Ruime 20 personen deden mee. De locatie was S-Plaza, een Stad van Morgen partner in voedsel en cultuur vraagstukken.

De AiREAS ervaringen hebben zich opgestapeld dankzij de verschillende projecten die we tot uitvoering hebben gebracht:

 • Het ILM fijnmazig meetsysteem heeft ons veel geleerd over de vervuilingspatronen van de lucht in de stad in relatie tot allerlei cultuur, weer, klimaat en gedragsfenomeen.
 • De medische POP heeft ons inzicht gegeven over de relatie van luchtvervuiling met onze levensstijl en luchtvervuiling.
 • De burgerparticipatie POP bracht ons in contact met de bewustwording en gedragspatronen van de burgers en de al dan niet bereidheid om gedrag aan te passen aan de eigen gezondheid en kwaliteit van leven doelstellingen.
 • Het vliegveldproject liet ons zien dat het vliegveld en vliegverkeer niet eenzijdig kan worden benaderd maar dat er veel meer omgevingsfactoren bij betrokken zijn die een milieubelasting veroorzaken.
 • Het integratieproject van luchtkwaliteit met verkeersregeling bracht ons technische hoofdbrekers maar vooral ook burgerparticipatie belangen.

Waar AiREAS voor staat is het cocreatieproces gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling. We verdelen dat onder in drie stappen: observeren, analyseren en veranderen. In het kader van observeren en analyseren hebben we mooie stappen gezet maar op het gebied van veranderingen mag de lat veel hoger komen te liggen.

Er spelen een aantal gebieden nu die vanuit AiREAS zich ontwikkelen:

 1. Steden – Eindhoven, Helmond, Breda ….waarbij Eindhoven de grootste ambities heeft getoond tot dus ver op meet en analytisch niveau. Waar gaat AiREAS 2.0 naar toe?
  • Verbetering ILM 1.0 naar 2.0
  • Sociale innovatie stimulans
  • Burgerbetrokkenheid, ook in het meten
  • Verdere toegepaste innovaties
  • Veel meer aandacht aan de verander kant van de samenwerking
 2. Metropool regio Eindhoven
  • Voorbereiding voor nieuwe omgevingswet
  • Monitoring van de omgeving
  • AiREAS aanbod voor Metropool stappenplan
 3. Rijk van Dommel en Aa
  • Reeds processen opgestart door gezondheid te koppelen aan bestuurlijke dossiers
  • Kleine proefvorm van Metropoolgebied
  • Doorzetten met dynamische clusterprocessen als ambtenaren mee gaan doen
 4. CITIMAP
  • Noord West Europa project met 6 extra steden (Eupen, Luik, Hasselt, Leuven, Aken en Maastricht)
  • Onderdeel van AiREAS 2.0
  • Kans om heel NW Europa vervuilingspatroon mee te nemen in het innovatieplatform
  • Financiering vertraagd door gebrek aan steun van sommige provincies/steden