Zoals u weet werkt AiREAS met het sustainocratische werkmodel. Dat heeft hele concrete voordelen voor alle deelnemende partners maar ook de hele maatschappij en de druk op ons systeem.

Het cocreatie model rondom menselijke kernwaarden

Het cocreatie model rondom menselijke kernwaarden

Dit model legt de nadruk op innovatie ten behoeve van de kernwaarden van het menselijk bestaan. Twee van die kernwaarden staan enorm hoog op de prioriteitenlijst:  gezondheid en veiligheid. Als de overheid daar vanuit ons bekende zorgstaatprincipe verantwoordelijkheid voor neemt dan ontstaat er een enorme bureaucratische kostenpost die uitgaat van het oplossen van problemen, niet het voorkomen ervan. Het menselijk leed en de maatschappelijke kwetsbaarheid is niet te overzien.

Door deze kernwaarden echter onder te brengen in het sustainocratische participatiemodel dan ontstaat een gemeenschappelijke investering waaraan iedereen bijdraagt met eigen talent en inzichten in plaats van belastinggeld. Dat werkt echter alleen op een speciale manier. Iedereen doet mee vanuit eigenbelang door zich aan deze creatieve beweging te verbinden waarin allerlei nieuwe innovaties ontstaan die vooraf niet te plannen zij. Elk van die innovaties zijn weer een aanzet tot een nieuwe economie van waarden die zich wereldwijd laat uitvergroten, maar ook een besparingsproces voor onze maatschappij waardoor zowel onze belastingdruk op termijn mindert terwijl de leefbaarheid in onze omgeving erop vooruit gaat en onze export van unieke waarden stijgt.

Van idee tot project

Van idee tot project

De voordelen die het gangbare maatschappijmodel niet heeft. Hierbij enkele opgesomde voordelen voor mens, bedrijf en maatschappij:

  • geen (hooguit Proof of Concept) kosten in idee en werkgroep fasen (zie plaatje hierboven)
  • multidisciplinair commitment op basis van resultaat
  • focus op lokale maatschappelijke, ecologische winst met daarna wereldwijde economische winst (4 x winst)
  • alle partners investeren talent x inzet gebaseerd op 4 x winst, niet 1 x winst
  • hierdoor lokaal een financiële investering in plaats van kostenpost
  • borging en multi-kanaal uitvergroting van innovaties met royalty
  • uitsluitend toepasbaar op menselijke kernwaarden gebaseerde waardecreatie.
  • Hierdoor is het tevens een permanente circulaire maatschappelijke spiegel voor waardengedreven innovatie als andere politieke/economische ontwikkelingen de harmonie dreigen te verstoren (zie plaatje hieronder)
AiREAS positioneert zich aan de transformatiekant

AiREAS positioneert zich aan de transformatiekant

Door zich met het Sustainocratische proces integraal aan de transformatie kant te positioneren laat AiREAS zich vanuit de kernwaarde “gezondheid en gezonde lucht” prikkelen door de onbalans die door de groei-economie wordt veroorzaakt. De innovaties stellen dat ter discussie, niet alleen door technisch de ongezonde situatie te repareren maar, dankzij de deelname van de overheid, ook structureel de maatschappij te transformeren daar waar nodig. Elke innovatie voedt de transactie economie.

Boeiend is natuurlijk dat, met de introductie van de transformatie economie in een gebied, met processen zoals de STIR leercoöperatie, AiREAS, FRE2SH of SAFE, tijdig kernwaarden gedreven maatregelen worden toegepast die een crisis of catastrofe voorkomen terwijl tegelijkertijd totaal nieuwe innovaties worden bedacht die een nieuwe economische cyclus wereldwijd vertegenwoordigen. Zo houden we altijd een gezond economie en een harmonieuze maatschappij.

Het is echter in eerste instantie confronterend voor een beleid dat dacht alles op te lossen via de oude denkpatronen. Dat hoort bij het proces totdat men inziet dat men meer te winnen heeft met het oude loslaten dan het nieuwe negeren.