Hardlopen in de stad in de sfeer van een Marathon is een bijzondere beleving. Voor het eerst wordt de Marathon van Eindhoven in de context geplaatst van “gezonde verstedelijking” en concreet de luchtkwaliteit waaraan de deelnemers worden blootgesteld. We hebben allemaal wel een beeld bij de hoofdstad van China en de dichte smog waarin renners én publiek moesten vertoeven. Dat willen we niet in Eindhoven en hebben we gelukkig ook niet. Maar wat dan wél?

Gelukkig is de luchtkwaliteit in Eindhoven beter dan in Beijing (China).

Gelukkig is de luchtkwaliteit in Eindhoven beter dan in Beijing (China).

Eindhoven heeft het samenwerkingsverband AiREAS (gezonde stad, gezonde lucht, gezonde mentaliteit) en het zou Eindhoven niet zijn als we niet samen gingen kijken hoe zo’n evenement als de Marathon ingekapseld kan worden in het hele gezonde verstedelijking proces door bijvoorbeeld luchtkwaliteit en gezondheid eraan te koppelen. AiREAS meet de luchtkwaliteit in real time en heeft een onderzoekteam voor het verbinden van gezondheidsaspecten.

Vandaag vond de eerste multidisciplinaire bijeenkomst plaats hierover samen met de aangewezen Marathon organisator, het bedrijf Golazo Sports op Strijp-S. Aanwezig waren, zoals altijd in AiREAS, vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheid, de wetenschap, burgerparticipatie en bedrijfsleven.

Multidisciplinair nadenken over de gezonde stad, beweging en luchtkwaliteit

Multidisciplinair nadenken over de gezonde stad, beweging en luchtkwaliteit

Nu is het kort dag om de eerstvolgende Marathon in Eindhoven geheel te kaderen in dit verband want het wordt al op zondag 11 oktober gelopen. De discussie ging daarom vooral over het algemene aspect van beweging (“het zitten is het nieuwe roken”) en vele manieren waarop we evenementen kunnen verbinden aan bewustwording, micro-programma’s, betrokkenheid van bevolkingsgroepen en een algehele gezondheid en kwaliteit van het leven beleving in en rondom de stad Eindhoven. Zo kan een Marathon een mijlpaal zijn die functioneel is in een veel breder perspectief van maatschappelijke ontwikkelingen, menselijke activiteiten, educatieve programma’s, beleid maatregelen en regionale activiteiten die veel verder gaan dan alleen prestatie gericht hardlopen of elkaar op een dag aanmoedigen.

11 oktober 2015 Marathon te Eindhoven,

Vanuit die algehele abstractie van bewegen, gebruik maken van een gezonde leefomgeving en het meetbaar maken van onze gezonde verstedelijking en vooruitgang op alle fronten van innovatie, zijn we toch al snel tot een aantal punten gekomen die we de komende marathon kunnen benutten:

  1. Hoe zit dat met de luchtkwaliteit in de stad op zondag 11 oktober 2015 en de aanloop er naar toe.
  2. Wat was de luchtkwaliteit vorig jaar?
  3. Hoe verhoudt Eindhoven zich tot Beijing?
  4. Kunnen we bepaalde luchtvervuiling hotspots in de route identificeren en misschien maatregelen bedenken?
  5. Kunnen we de stad Eindhoven motiveren om er vanuit eigen verantwoordelijkheid aan mee te werken om te zorgen dat de lucht tijdens de Marathon optimaal is? Zijn de billboards te benutten voor iets?
  6. Luchtkwaliteit is natuurlijk een belangrijk element maar de kwaliteit van voeding ook. Kunnen we iets doen met de deelnemers en publiek op dit gebied?
  7. GPS tracking is eenvoudig omdat veel deelnemers gebruik maken van apparaatjes waardoor ze gevolgd kunnen worden tijdens de run. Daar kan ook iets bij bedacht worden.

Tijdens andere AiREAS onderzoeken blijkt dat de luchtkwaliteit in binnenruimtes vaak veel sterker vervuild is dan in de buitenruimte, vooral door gebrek aan goede ventilatie. Kunnen we dit als aanleiding gebruiken om op een concreet punt, dat flink bezocht wordt “gezonde lucht apparatuur” te installeren en van uitleg te voorzien? Misschien kan dat gekoppeld worden met een onderzoekje over bloeddruk bij deelnemers en toeschouwers, dat instantaan feedback geeft en bijdraagt aan de bewustwording.

Ook is gesproken om dit alles in beeld te brengen met CityTV, video-opnames, interviews en life streaming, zodat er een blijvend traject zichtbaar wordt dat onze intenties en inzet borgt voor de voorbereidingen van het vervolg.

De route van de Marathon anno 2015

De route van de Marathon anno 2015

Innovatie platform

Het bovenstaande is wellicht het meest haalbare op deze termijn maar als groep is het commitment ontstaan om gaandeweg de komende jaren de lat steeds hoger te leggen. Door innovatieve bedrijven uit te nodigen om hun innovaties te testen, zelf nieuwe innovaties te bedenken en uit te voeren, wetenschappelijke studies te doen rondom gezondheid en gezonde verstedelijking of luchtkwaliteit, motivatie en gedragseigenschappen, enz, kunnen we van de Marathon in Eindhoven een boeiend instrument maken voor jong en oud dat veel verder gaat dan een jaarlijks terugkerend evenement dat gedurende een dag de “stad verstoort”. Het wordt zo een publieksevenement van waaruit innovatieve waardecreatie ontstaat doordat het een groot bereik heeft met betrokkenheid van de vele deelnemers en mensen in hun omgeving rond hun eigen leefomgeving en toegepaste innovaties.