Op 18 juni 2013 werd weer een ledenvergadering gehouden van AiREAS. Het was de tweede sinds haar ontstaan (in 2011) als ’s werelds allereerste sustainocratische samenwerkingsstructuur rond duurzame menselijke vooruitgang. Als gebruikelijk volgde na het overleg een informeel samenzijn. Dit keer werd er gemeenschappelijk gebarbequed. Initiatiefnemer Marco van Lochem en zijn echtgenote Monique traden op als gastheer en vrouw in hun eigen tuin in Best.

Informele AiREAS barbeque

Informele AiREAS barbeque

Unieke verzameling expertise

Vooral opvallend is de hoeveelheid unieke en uitzonderlijke expertise die zich ondertussen heeft verzameld in AiREAS uit de vier kernpilaren van de maatschappij:

 • de lokale overheid als gebiedsverantwoordelijke (infrastructuur, lokale regelgeving, milieu, projectfinanciering, enz),
 • technologische innovatie bedrijven voor het leveren van productinnovaties, fabriceren van AiREAS behoeftenpakketten en samenstellingen, diensten en het uitvergroten van de waardecreatie lokaal en wereldwijd,
 • wetenschappelijke onderzoekers en instellingen voor de toepassing van bestaande kennis en het vergaren van nieuwe inzichten,
 • lokale burgerpartijen voor de lokale sociale innovatie via initiatieven, ondernemerschap en gedragsinnovatie.

Hoogtepunt is een stap

De ledenvergadering stond vooral in het teken van het naderende hoogtepunt van de samenwerking, de installatie en het multidisciplinair in gebruik nemen van het ILM (intelligent luchtmeet systeem) dat door alle partijen samen is ontworpen en door ECN is uitontwikkeld. Dit meetnetwerk stelt de groep in staat om unieke en vooralsnog in de wereld ongeëvenaarde informatie te vergaren over allerlei elementen die in de lucht aanwezig zijn en deze te onderwerpen aan wetenschappelijk en bestuurlijk onderzoek. Ook dient de informatie die wij zo vergaren en met de bevolking zelf delen, als bron van inspiratie en stimulans voor allerlei sociale initiatieven, vernieuwingen en innovaties die de gezondheid ten goede komen.

Samen met de bevolking van Eindhoven

De inwoners van de stad Eindhoven hebben via de lokale media (Eindhovens Dagblad en Studio040) al een beetje kennis kunnen maken met AiREAS en deze unieke manier van integrale samenwerking. Toch is de stadsgemeenschap nog niet echt op de hoogte van de enorme hoeveelheid kennis en expertise die erop uit is om samen met de bevolking zelf de gezondheid in de stad te bevorderen. Daarom hebben we die dag een groepsfoto gemaakt en die ik hierbij voorstel:

Ledenbijeenkomst AiREAS

Ledenbijeenkomst AiREAS

Staand van links naar rechts:

 • Marco van Lochem (gastheer): Initiatiefnemer AiREAS en Directeur Imtech
 • Inge : Partner van Eric de Groot
 • Gerard Hoek: Wetenschapper IRAS (Universiteit Utrecht) – long en luchtwegen onderzoek fijnstof
 • Edwin Weijtmans: Beleidambtenaar luchtkwaliteit Provincie Noord Brabant
 • Caroline; partner van Edwin Weijtmans
 • Carl Wolff: Verantwoordelijk in Imtech voor het ontwikkelen van de multifunctionele AiREAS database
 • Rianne van der Zanden:  Social Media
 • Margot – Partner van Koen
 • Koen Kneppers: Wijkondernemer
 • Debbie Langelaan: Journalistiek en website AiREAS
 • Hans Verhoeven: Beleidambtenaar Gemeente Eindhoven
 • Wen Spelbrink: Milieu Defensie en samenwerking dorpsgemeenten buitengebied
 • Nicolas Hamm: Wetenschapper Geo  ITC (Universiteit van Twente)
 • Nicolette Meeder: STIR Academy en onderwijs projecten

Zittend van links naar rechts:

 • Ronald Wolf: Directeur Philips Research
 • Eric de Groot:  Arts en wetenschapper hart en vaatonderzoek fijnstof
 • Ernie Weijers:  Ontwikkelaar Airbox in ECN
 • Rene Otjes:  Projectleider Airbox in ECN
 • Monique van Lochem: gastvrouwe en partner van Marco van Lochem
 • Sandra van der Sterren: luchtkwaliteit deskundige gemeente Eindhoven
 • Jean-Paul Close: Initiatiefnemer AiREAS en grondlegger Sustainocratie

Als zo’n team klaar staat om samen te werken met een commitment voor “de gezonde stad” dan gaat het ook gebeuren. Als de 220.000 inwoners van Eindhoven daar zelf ook serieus hun steentje aan bijdragen dan zijn we al snel een voorbeeld voor de gehele wereld.