Te gast in het Milieu Educatie Centrum, gastheer Rick van der Heijden.

Aanwezig: Provincie Noord Brabant, Gemeente Eindhoven, Imtech, VE2RS, TNO, Eric de Groot, IRAS, Universiteit van Twente, SGE, MEC, STIR Academy, Wen Spelbrink, Milieudefensie, Debbie Langelaan

Voorzitter: Jean-Paul Close

Onderwerp: Proces voortgang “gezonde stad Eindhoven vanuit luchtkwaliteit”

De te bespreken themas

De te bespreken themas

ILM en gezondheidonderzoek

Het ILM – meetsysteem (StipStap 1) en gezondheid onderzoek (StipStap 2) behoren tot de allereerste fase van AiREAS. Het ILM is kwalitatief nog niet af. De gegevens zijn nog op sommige details nog onbetrouwbaar, het netwerk dient onderhouden te worden en de meet-instrumenten met enige regelmaat gekalibreerd. Dit zijn aspecten die onderdeel dienen te zijn van het geheel. Als onderdeel van een levend lab kunnen we tijdelijk de onnauwkeurigheid uitleggen maar niet voor te lang.

Wat nodig is om het netwerk stabiel en kwalitatief betrouwbaar te houden dient als groep te worden uitgewerkt en toegepast. Budget zal worden gezocht maar de actie mag niet afhankelijk zijn hiervan.

In het algemeen dient kwaliteit gewaarborgd te worden in de basis van AiREAS omdat daar alle andere initiatieven op gebaseerd worden. Het maken en ophangen van de kastjes is niet genoeg. Hoe kunnen we dit voor de komende jaren voor elkaar krijgen en wie dient daar verantwoordelijkheid voor te nemen? Eric de Groot presenteert een mogelijke opzet:

Kwaliteit borging AiREAS ruggengraat

De kwaliteit van beide structuren en onderlinge relatie dient gewaarborgd te zijn en gedocumenteerd. De volgende verantwoordelijkheid wordt aangewezen

  • Eindverantwoordelijke zijn we allemaal als AiREAS.
  • Hardware ILM: ECN
  • Database informatiestroom: Imtech
  • Gezondheid onderzoek: Eric de Groot

Actie: voor de zomer kwalitatief goed functioneren, beheer in kaart en opgestart, gedocumenteerd.

Als dit niet gebeurd dan kan AiREAS niet verder. Dit is tevens belangrijk voor het uitvergroten van AiREAS waarden, in Eindhoven (uitbreiding netwerk), elders in Nederland of de wereld.

Communicatie: Debbie Langelaan geeft aan dat ze hulp nodig heeft om communicatie plan te kunnen organiseren via website en nieuwsbrieven.

Als de formele structuur eenmaal staat (zie plaatje Eric) dan is dat ook het aanspreekpunt voor de communicatie van de backbone.

Ministerie IenM – Planbureau: Hans Verhoeven presenteert de uitgangspunten voor de living lab samenwerking met het ministerie op gebied van “gezonde stad”. De ideologie is perfect te verenigen met AiREAS en ook in deze is het kwalitatief betrouwbaar leveren van gegevens vanuit het ILM en gezondheidsonderzoek fundamenteel:

Hans presenteert het nieuwe landelijke beleid I+M

Hans presenteert het nieuwe landelijke beleid I+M

wpid-img-20140415-wa0009.jpg

Stipstap 3: App. Marco presenteert de App zoals die in basis vorm is gecreëerd vanuit Imtech met een eigen bijdrage van 60K. Imtech heeft zich vooral geconcentreerd op techniek.

Mobiele app

Mobiele app

TNO geeft aan dat men ook samen met RIVM bezig is. Als Imtech de basis klaar heeft (2 weken) dan kan projectmatig gekeken worden naar:

  • Overlap en samenwerking RIVM/TNO initiatieven
  • Integreren van publieke informatie
  • Project voor burgercommunicatie en verder gebruik van de App

StipStap 4: VE2RS. Ben Nas vertelt over de resultaten van het Permanent Beta weekeinde in Gestel rond zelfredzaamheid en in kaart brengen van de duurzame initiatieven. Continuïteit is meervoudig:

  • Nu Tongelre als volgende wijk, daarna Woensel, enz met doel de gehele stad te betrekken
  • In Gestel jaarlijks terugkerend met tussenstappen in burgerparticipatie. Als we nu 400 mensen hebben weten te betrekken dan willen we een stijgende lijn zien.
  • Oproep naar bedrijfsleven en overheid: positieve prikkels nodig (producten, voorbeelden, enz)

StipStap 5: Verkeerdynamiek. Marco vertelt dat er wel zaken leven in de gemeente op gebied van mobiliteit en infrastructuur maar nog niet in AiREAS context.

Marco van Lochem (mede-initiatiefnemer AiREAS)

Marco van Lochem (mede-initiatiefnemer AiREAS)

Nieuwe onderwerpen:

Ondanks het feit dat de ruggengraat van AiREAS (ILM en Gezondheidsonderzoek) nog niet optimaal functioneert zijn de vervolg stappen al in volle gang. Ze laten zich niet blokkeren maar kunnen (nog) niet aan meetbare vooruitgang worden gerelateerd vanuit het basis uitgangspunt. Wel kunnen er al resultaten worden geboekt:

Onderzoekproject STW (via ITC): Alfred Stein vertelt dat er positief is gereageerd op het projectvoorstel en dat  het definitieve voorstel op 12 Mei ingediend moet worden. Hij vraag en krijgt commitment van iedereen.

Horizon2020: AiREAS zit aan de ontvangende kant van projectuitnodigingen door partners via de EU in Brussel maar ook door de AiREAS partners zelf (bijv ECN).

AiREAS is daarentegen ook mogelijk initiatiefnemer, als concept, samenwerkingsvorm of via de STIR stichting. Dit afhankelijk van de normen rond deelname van de EU.

AiREAS munten: Jean-Paul toont de AiREAS munten die gebruikt worden voor “gedragsverandering” in Eindhoven die kan leiden tot betere leefbaarheid en schone lucht. De munten worden gekocht in het Euro circuit maar dan uitgezet als gedragsverandering terwijl de Euro faciliterend werkt in aanschaf van apparatuur of andere middelen.

Mobiel/Flexibel meten: Het meten op tijdelijke plekken op verzoek uit de stad of wegens aanvulling op AiREAS intenties via ILM wordt niet negatief opgevat. Belangrijk is dat het serieus gebeurd en met een reden.

Mobiel meten is een ander verhaal omdat het technieken omvat die anders zijn dat statisch meten. Dat was ook niet de bedoeling van de vraag.

image

Conclusie:

We mogen heel trots zijn met wat we allemaal hebben bereikt tot dusver. De discussie gaat over het verhogen van de lat waardoor kwaliteitsnormen en onderling vertrouwensdetails verder worden geformaliseerd. Dan kunnen ook de vervolgstappen zich concretiseren. De unieke setting wordt erg gewaardeerd als ook wat men met elkaar voor elkaar weet te krijgen.

Alle aanwezigen worden uitgedaagd om zich te betrekken bij de projecten waar men zich in kan vinden en dat kenbaar te maken aan de projectleiders.

Als vóór de zomer de kwaliteit van het ILM is afgerond dan kunnen we de media opzoeken en laten zien wat we bereikt hebben. De omgeving schakelt positief waardoor nieuwe initiatieven mogelijk worden met middelen uit de centrale overheid en EU.

Jean-Paul Close