Local AiREAS Breda

Local AiREAS Breda

Op vrijdag 6 februari vond de tweede bijeenkomst plaats voor het opstarten van Local AiREAS Breda. Aanwezig waren:  gemeente Breda, bewonersvereniging Binnenstad, ECN (leverancier Airboxen), John Schmeitz (ICT AiREAS), Jean-Paul Close (initiatiefnemer AiREAS wereldwijd). De gemeente heeft twee Airboxen afgenomen van AiREAS wereldwijd en wil nu samen met burgers en de ervaring uit Eindhoven kijken waar de boxen geplaatst dienen te worden?

De oorspronkelijke belangen van de gemeente zelf zijn om inzicht te krijgen in de vervuilingspatronen van de grote verkeersaders waar dagelijks vele 100den bussen over rijden. Maar langs twee van deze verkeersaders staan al meetstations van het RIVM die gegevens leveren die vrij uitleesbaar zijn. Met in acht name van deze bestaande infrastructuur werd de discussie gericht op het kijken hoe de twee nieuwe meetstations extra toevoegde informatie kunnen leveren waar ook echt wat mee gedaan kan worden. Het gaat dan niet alleen om bewijs naar de bekende weg maar vooral het verkrijgen van nieuwe lokale inzichten. “Wat willen we bereiken?” werd de kern van de discussie waarin allerlei inzichten en keuze mogelijkheden de revue passeerden.

Hitte stress

De stad heeft een bebouwde dichtheid die veel warmte lijkt vast te houden. Daarom is men nieuwsgierig naar het fenomeen hitte stress in de stad en het effect van levend groen op de temperatuur. De keuze van een meetstation langs een verkeersader aan de kant van het grote park zou daar inzicht in moeten geven. Om te kunnen vergelijken vanuit vermoedens van verschillen in plaats van overeenkomsten werd gedacht aan de binnenstad. Die is intensief bewoond maar ook bevolkt door winkels die bevoorraad worden. De combinatie van het verkrijgen van inzicht in de bevuilingspatronen die vermoedelijk veroorzaakt worden door bevoorradingsverkeer op bepaalde tijden, situaties van verzamelactiviteiten, zoals markt, kermis, e.d., aangevuld met wat de bewoners daar zelf aan toevoegen vanuit kachels, vuurkorven, barbecues, en de hitte stress patronen in de binnenstad, geeft na verloop van tijd boeiende discussie mogelijkheden over de te nemen maatregelen, investeringen in innovaties en betrokkenheid van de binnenstad bevolking én gebruikers.

Informatie verwerking

Omgaan met de open data en presentatie ervan was ook een thema van overleg. De Airboxen geven elke 10 minuten een meting die via open data beschikbaar komt. Maar die data zijn rauw en moeten verwerkt worden in presentaties. In Eindhoven hebben we een mobiele App, een computerscherm weergave en de initiatieven van onafhankelijke ondernemers die elk wat doen met de gegevens voor informatieverwerking of prikkelend communiceren zoals bijvoorbeeld de vuurwerkpiek in dit YouTube filmpje.

Daarom werd geopperd om de Avans Hogeschool weer te betrekken en te kijken of studenten iets konden betekenen in deze communicatie en informatieverwerking. Als de Airboxen eenmaal geïnstalleerd zijn dan zal de multidisciplinaire groep weer bij elkaar komen wanneer voldoende geschiedenis is opgebouwd in de meetgegevens om met elkaar te kijken hoe we omgaan met verwerking, interpretatie en overleg.