In een poging om de luchtvervuiling en persoonlijke risico´s te minderen heeft de gemeente Eindhoven voor het eerst geïnvesteerd in een gecentraliseerde show in de stad. Andere steden zijn haar daarin voorgegaan. De oude vuurwerkgewoonte is één van de vele bronnen van luchtvervuiling met gevaar voor eigen gezondheid en dat van vele anderen in de dichtbevolkte stad. Ook het knallende geluid is hinderlijk voor allerlei mensen en dieren. De ontploffingen leiden regelmatig tot verwondingen van gebruikers en omstanders. Er heerste een vuurwerkverbod in de stad waar geen gehoor aan werd gegeven door de bevolking. Onderzoek van AiREAS heeft aangetoond dat het erg moeilijk is voor mensen om oude rituelen los te laten. Het vergt tijd, geduld, doorzettingsvermogen en een nieuw maatschappelijk verhaal om naar toe te werken. We zien vaak oude gewoontes als een verworven recht en zijn niet ontvankelijk voor inzichten van nu die de oude gewoontes ter discussie stellen. Zeker jongeren, die toch al graag luidruchtig omgaan met risico´s en onderlinge krachtmetingen, zijn blijvende aanhangers van deze praktijken. Als we ze weghalen dan zoeken ze op een andere manier vertier. Dit toont aan hoe moeilijk het is om de mensenwereld om te laten schakelen naar een gevoel van verantwoordelijkheid voor haar eigen voortbestaan. Dat is natuurlijk niet alleen afhankelijk van wat vuurwerk, een keer per jaar, maar wel van de som van alle vormen van vervuiling samen die we hebben laten ontstaan om “onze gemakzucht en het plezier van enkelen” te voeden. We worden pas bewust van het belang van onze gezondheid als deze door ziekte, een ongeval of andere oorzaken, ineens wegvalt. Dan is het vaak te laat. Gezondheid (en veiligheid) voorop stellen is een daad van volwassen gedrag dat helaas bij velen nog ver te zoeken is. En dát laat nieuwjaarsnacht elke keer weer zien.