Met dank aan iemand uit Breugel kreeg AiREAS een historisch boekje in handen – actie “drie in een”. Het dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Een kleine 40 jaar geleden dus.

In een klap drie belangen: Minder luchtvervuiling, energiebesparing en meer lichaamsbeweging.

Herhaalt de geschiedenis zich? Of zijn we gewoon hardleers?

Het boekje geeft vervolgens een gedetailleerde verhandeling over de manier waarop ozon in de zomer opbouwt uit zuurstof, stikstofoxides en de kracht van zonlicht.

Nogsteeds zien we verbanden tussen ozon, luchtvervuiling en klachten van de bevolking 40 jaar verder. Met het programma Gezonder Brabant en AiREAS proberen we weer wat te doen.