Allerlei burger belangenverenigingen vragen de laatste tijd aan hun eigen gemeenteraad om middelen. Zij willen zelf een meetnetwerk in hun wijk of buurt aanleggen voor het inzichtelijk maken van de luchtkwaliteit en geluidoverlast. Zij willen een gezonde leefomgeving en weerstand bieden tegen schadelijke ontwikkelingen. Zij vertrouwen de keuzes van de overheid onvoldoende om het zomaar over te laten aan hen. De gepubliceerde inzichten van AiREAS over onze eigen burger betrokkenheid bij onze eigen blootstelling aan luchtvervuiling helpen hierbij.

De Eindhovense wethouder heeft voor de ontwikkeling van het meetnetwerk voor de 21 omliggende gemeenten de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant omarmt. Dit in plaats van het politiek en commercieel onafhankelijke AiREAS, waar Eindhoven en de provincie 6 jaar mee heeft samengewerkt in Eindhoven, Breda en Helmond. Daar zijn argumenten voor te bedenken die de keuze rechtvaardigen. Zoals de complexiteit van het uitrollen van een meetnetwerk en het overtuigen van 21 gemeenteraden en bestuurders. Dat is geen AiREAS aangelegenheid en beter in handen van een operationele dienst die zoiezo al dagelijks werkt met deze instanties wegens de vele andere regiozaken.

Maar gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling blijft een (niveau 4) AiREAS en Stad van Morgen aangelegenheid, inclusief de daadwerkelijke definitie van het relateerde meetnetwerk, zolang de bestuurlijke werkelijkheid gestuurd wordt door politieke economische belangen in plaats van menselijke kernwaarden. AiREAS blijft betrokken bij het proces maar de essentie wordt toch anders aangevoeld door de leden van AiREAS die ook zijn uitgenodigd. De onpartijdigheid en gelijkwaardigheid is weg. Overheid instanties zoals de GGD en RIVM nemen de overhand en onze wetenschappelijke instellingen en onafhankelijke ondernemende experts zijn niet uitgenodigd.

In het kielzog van bovenstaande heeft de beoogde, relatief kleine investering in 2017, voor het afronden van het lokale Eindhovense netwerk, niet plaatsgevonden ondanks aandringen van AiREAS. Deze was nodig wegens de belangrijke verbintenis van dit bestaande AiREAS netwerk met allerlei innovatieve processen van externe partijen zoals de samenwerking betaamt. Als het AiREAS netwerk tekort schiet dan doen we al onze partners tekort die allemaal bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Het grootste deel (gelukkig niet allen) van de ambtelijke en politieke wereld heeft haar eigen, eenzijdige beeld over besteding van onze gemeenschapsmiddelen terwijl wij op niveau van de participatiemaatschappij daar een heel ander wensenpakket bij hebben.

Dit heeft o.a. tot gevolg dat lokale burger belangenverenigingen zelf om middelen vragen, zelfs opeisen, bij hun gemeenten en deze overwegend wél bij AiREAS willen neerleggen, niet alleen in Brabant maar ook in andere delen van Nederland. Dat is een boeiende en onverwachte reactie van de bevolking die zo de onafhankelijkheid en expertise van AiREAS erkent. AiREAS is namelijk geen bedrijf maar een samenwerkingsbeweging onder de vlag van de menselijke kernwaarden van de Stad van Morgen met vele gecommitteerde partners (niet alleen overheid) om tot een gezonde samenleving te komen, gezien vanuit omgevingskwaliteit (overwegend lucht en geluid), ons gedrag, beleidsmatig, toegepast wetenschappelijk, sociaal en bedrijfskundig innovatief. AiREAS is derhalve flexibel in het aankaarten en bereiken van haar doelstellingen. De som van een 30 tal betrokken burger belangenverenigingen levert misschien zelfs betere innovatieve draagkracht op dan samenwerking met de hiërarchisch en belangen ingestelde bestuurlijke overheid. Een combinatie is natuurlijk het beste maar niet altijd mogelijk, nog niet.

Twee plaatjes:

  • 1e plaatje: de 4 lagen van meetgereedschappen die AiREAS hanteert. Op burger niveau is Q4 en Q3 relevant. De overheid stuurt aan op Q1 en Q2. Los van elkaar is dit riskant omdat er altijd discussie zal zijn over de meetwaarden en context. Samen is het echter het meest robuuste systeem dat men kan bedenken.

Multi-Vendor Sensornetwerk versie 2.pptx

  • Het 2e plaatje geeft het ontstaan van niveau 4 gebiedsontwikkeling weer. Het is bewustwording gedreven en gebaseerd op de menselijke kernwaarden waar we allemaal samen mede verantwoordelijkheid voor nemen.

Level 4