Er lopen nogal wat initiatieven in AiREAS. Allemaal hebben ze te maken met de lokale gezondheid, luchtkwaliteit en het creëren van betrokkenheid van alle instanties en inwoners voor de leefbaarheid in hun regio. Maar elke regio heeft ook geheel eigen uitdagingen en mensen die op hun eigen manier naar deze uitdagingen kijken. Participatie ontwikkelt zich zo met veel diversiteit, variëteit aan creatief vermogen en inzet met bijbehorende inzichten. Het is als AiREAS geweldig om hierin ook inspirerend te mogen verbinden tussen deze gebieden zodat we van elkaar leren en niet steeds het wiel hoeven uit te vinden.

Hier kunt de nieuws en inspiratiebrief vinden van juli 2020.