Op 19 februari werd de tweede informatieavond gehouden in de Jongemens te Gestel. De avond was bedoeld om betrokken en genodigd burgerparticipatie te informeren over alle mogelijke steun middelen die we georganiseerd hebben om ons te stimuleren tot innovatief gedrag met gezondheid en gezonde leefomgeving tot doel en resultaat.

N.a.v. de eerste avond op 23 januari heeft Nicolette Meeder een onderzoek gedaan onder de deelnemers om te kijken of de boodschap en uitnodiging tot co-creatie was overgekomen. Met de resultaten van dat onderzoek was de agenda van 19 februari opgesteld en nam Nicolette verantwoordelijkheid voor de structuur en het kader.

Zo'n 30 mensen kwamen bij elkaar

Zo’n 30 mensen kwamen bij elkaar

Na de inleiding van Nicolette over de structuur en inhoud van het programma kwamen achtereenvolgens aan het woord:

Ben Nas: wijkcoördinator in Gestel voor samenwerkingsverband FRE2SH. Ben legt uit wat we allemaal aan het doen zijn in de wijk op gebied van levend groen, energie, samenwerking, enz. Daaruit is de wijkgerichte samenwerking met AiREAS voortgekomen omdat samen-redzaamheid en eigen verantwoordelijkheid in de wijk en omgeving structureel bijdraagt aan verbetering van luchtkwaliteit puur door minder gebruik van transportmiddelen en betere bewustwording over onze natuurlijke omgeving.

Ben Nas coördineert de wijk

Ben Nas coördineert de wijk Gestel voor FRE2SH en AiREAS

Sandra van de Sterren: gemeenteambtenaar in Eindhoven met specialiteit luchtkwaliteit legt uit waarom de gemeente deze samenwerking en het initiatief zo belangrijk en uniek vindt. Het meetnetwerk, de multidisciplinaire interactie, de innovatieve waarden die we samen laten ontstaan, de burgerparticipatie, het zijn allemaal speerpunten waar we als gemeente veel aan hebben.

Eric de Groot: arts en gespecialiseerd wetenschapper op gebied van hart en vaat in relatie tot luchtvervuiling, legt uit wat het klinische en e-Health lifestyle onderzoek inhoud dat de betrokken mensen kunnen gebruiken en benutten voor het stimuleren van hun eigen innovatiedrang.

John Schmeitz: ondernemer en ICT verantwoordelijk in AiREAS legt uit hoe we met de gegevens omgaan en deze verwerken, interpreteren en teruggeven aan de bevolking waar er vervolgens allemaal boeiende dingen mee wordt gedaan. Zo ontstaan nieuwe ondernemingen die de data presenteren en verbinden aan doelgroepen, er ontstaan innovaties in producten en diensten. Alles wordt weer terug gerelateerd aan de gezonde stad.

Jean-Paul Close: burger van Eindhoven en initiatiefnemer van de Stad van Morgen, AiREAS en FRE2SH, legt uit waar de bezieling vandaan kwam om de initiatieven op te starten die verantwoordelijkheid nemen voor de 5 kernprincipes van een stabiele en duurzame maatschappij:  gezondheid, veiligheid, samen-redzaamheid, voedsel (incl drinkwater) en zelfbewustzijn. AiREAS werkt vanuit het bewustzijn dat we door de groei economie gestimuleerde consumptie maatschappij onze leefomgeving kapot maken. Door vanuit samen-redzaamheid (FRE2SH) onze cultuur te innoveren kunnen we ook verantwoordelijkheid nemen voor onze gezondheid en leefomgeving. Door in Eindhoven als eerste in de wereld te werken aan een gezonde stad met alle partijen die iets bij kunnen dragen aan de uitdaging (overheid, innovatieve bedrijven, mede burgers en wetenschappers) ontstaan innovaties waar zelfs Chinese provincies op af zijn gekomen. We creëren zo zelfs een hele nieuwe economievorm waar we allemaal wat aan hebben.

Ook legt Jean-Paul uit hoe hij multiculturele bevolkingsgroepen probeert te betrekken door jongeren uit deze culturen de opdracht te geven zich als ambassadeurs te profileren in hun eigen taal en cultuur gebied. Een aantal multiculturele ondernemers waren aanwezig om de eerste band te leggen.

Vervolg: Er volgde een discussie over de stappen die nu gaan volgen en waar alle aanwezigen toe uitgenodigd zijn als proefpersonen maar ook belangrijk om ons in het leerproces te begeleiden.  Op 2 of 3 maart gaat we van start met de eerste klinische en lifestyle proefmetingen. Veel mensen zaten met praktische vragen die natuurlijk in het hele proces worden beantwoord. Uiteindelijk beogen we 4000 mensen in de verschillende wijken te bereiken die zich als pioniers opwerpen en middels gezondheid onderzoek het goede innovatie voorbeeld geven aan de rest van de bevolking om ook mee te doen aan de co-creatie van de gezonde stad.

Aanmelden kan altijd:  nicolette.meeder@stadvanmorgen.com   en   bennas@planet.nl ovv uw naam en het stadsdeel waarin u in Eindhoven woont. U kunt natuurlijk ook terecht voor vragen, opmerkingen, suggesties, enz